Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Asfaltowni mówią stanowcze „NIE”

  Rada Miejska

uczestnicy spotkania
22-02-2019

Asfaltowni mówią stanowcze „NIE”

Mieszkańcy gminy Żarów, samorządowcy, radni Rady Miejskiej, a także zarząd klubu sportowego „Zjednoczeni Żarów” stanowczo opowiedzieli się przeciwko planowanej w Żarowie budowie wytwórni masy bitumicznej.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 21 lutego br., swój protest złożył także działający w imieniu mieszkańców naszej gminy Komitet Społeczny. Kilka dni temu taki sam protest z dołączonymi podpisami mieszkańców przeciwko tej inwestycji został złożony oficjalnie na ręce burmistrza Leszka Michalaka. Na sesji radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów realizacji inwestycji „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą”.

Planowana inwestycja ma powstać na terenie przy byłych zakładach chemicznych, których skutki działalności mieszkańcy pamiętają, a zapach pozostawionych do dzisiaj odstojników jest wyczuwalny w mieście i okolicznych wsiach. Obawy mieszkańców gminy i lęk są uzasadnione, gdyż przez dziesiątki lat nasi rodzice i dziadkowie odczuwali skutki tych zakładów. Inwestycja kłóci się z polityką naszego Państwa i naszej gminy w zakresie walki ze smogiem i programami ograniczania emisji realizowanymi przez gminę. Mając na względzie powyższe argumenty, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rada Miejska w Żarowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów dotyczących wspomnianego zakładu budowy dróg w Żarowie – mówił w trakcie posiedzenia Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej.

Burmistrz Leszek Michalak także odniósł się do cennych uwag i spostrzeżeń mieszkańców, stwierdzając, że nie zrobi nic, co byłoby przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców całej gminy.

Jako Burmistrz Miasta Żarów pragnę Państwa uspokoić. Nie zrobię nic, co byłoby przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy. Prowadzę postępowanie administracyjne w tej sprawie i jestem związany wieloma przepisami, dlatego do tej pory nie zabierałem głosu. Dzisiaj już wiem, że są przesłanki do wydania decyzji, która uniemożliwi powstanie zakładu – podkreślał burmistrz Leszek Michalak.

W imieniu Komitetu Społecznego głos zabrał Michał Sobczyński, który w imieniu mieszkańców wyraził swoje oburzenie co do planów inwestora na terenie Żarowa.

Asfaltownia ma powstać pomiędzy Żarowem a Łażanami, w naszej ocenie w bliskim otoczeniu mieszkań. Po spotkaniu zorganizowanym z inwestorem jesteśmy pełni obaw, ponieważ inwestor nie był w stanie zapewnić, że jego przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Od kilkunastu lat Żarów stał się miejscem przyjaznym do życia, powstały nowoczesne zakłady na strefie, a trujące nas zakłady chemiczne zostały zlikwidowane. Dzięki temu rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe, a ludzie chcą tu żyć i mieszkać. Jesteśmy przeciwni powstania tej inwestycji i zwracamy się do Pana Burmistrza o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby wstrzymać to przedsięwzięcie – tak czytamy w oficjalnym proteście, który wpłynął kilka dni temu do burmistrza Leszka Michalaka.

Przypomnijmy, że zakład dróg wraz z infrastrukturą swoją siedzibę chce ulokować przy ul. Przemysłowej w Żarowie, w bliskim sąsiedztwie specjalnej strefy ekonomicznej i jak uważają mieszkańcy naszej gminy, bliskiej odległości zabudowań. Mieszkańcy podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wyrażali także sporo obaw i zadawali mnóstwo pytań dotyczących szkodliwości produktu, który ma być wytwarzany w wytwórni masy bitumicznej, zdrowia, uciążliwości zapachowej i hałasu.

W tej sprawie burmistrz Leszek Michalak prowadzi postępowanie administracyjne. Nie wydał zgody na wydanie decyzji środowiskowej, o co wnioskowali inwestorzy. Powołał także niezależnych ekspertów z dziedziny ochrony środowiska i dziedziny ochrony zdrowia, którzy wskazali na liczne niejasności w raporcie przedstawionym przez inwestora. Wystąpił również o opinie trzech najważniejszych instytucji: Sanepidu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Sprawa jest w toku postępowania administracyjnego i na chwilę dzisiejszą nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte.

Czekamy na opinie dwóch kluczowych instytucji: Sanepidu i RDOŚ. Po ich uzyskaniu ogłoszony zostanie kolejny udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zwołana zostanie kolejna rozprawa administracyjna z udziałem mieszkańców. Będziemy Państwa o wszystkich decyzjach i terminach na bieżąco informować.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej została zwołana na wniosek mieszkańców naszej gminy oraz radnych Rady Miejskiej.

Magdalena Pawlik