Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Podwyżka za pobyt i wyżywienie...

  Rada Miejska

Uczestnicy spotkania
29-03-2019

Podwyżka za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku

Od pierwszego maja br. miesięczny pobyt dziecka w żłobku będzie kosztował 350 zł, a wyżywienie – 6 złotych za każdy dzień obecności. Do tej pory za pobyt dziecka w miejskim żłobku rodzice płacili 200 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa wynosiła 5,50 zł.

Podwyżka spowodowana jest budową osobnego budynku Żłobka miejskiego w Żarowie, który do tej pory mieścił się w pomieszczeniach przedszkola, co wpływało na niższą opłatę. Wraz z otwarciem budynku, zwiększyły się koszty utrzymania żłobka: koszty energii i innych mediów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne nowej kadry. Żłobek Miejski liczył do 2018 roku 2 grupy – ok. 40 dzieci, obecnie możemy przyjąć ok. 66 dzieci, tj. 3 grupy.

Ostatnia podwyżka opłat za opiekę w żłobku była ponad 10 lat temu, a obecnie utrzymanie jednego dziecka w żłobku wynosi ponad 1000 zł. Za wprowadzeniem podwyżki na ostatniej sesji Rady Miejskiej opowiedzieli się wszyscy radni. Od 1 maja opłata za pobyt w żłobku wyniesie 350 zł.

Zwiększy się również dzienna stawka żywieniowa, która będzie wynosić 6 zł (wzrost o 0,50 zł). Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem cen surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.