Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska XV sesja Rady Miejskiej w Żarowie

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
05-09-2019

XV sesja Rady Miejskiej w Żarowie

Radni Rady Miejskiej w Żarowie obradowali w czwartek, 5 września na XV Sesji.

Podczas posiedzenia podjęli uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, spraw związanych z gospodarką odpadami.

Uchwała wprowadzająca zmiany w budżecie gminy podyktowana była koniecznością urealnienia planu dochodów i wydatków gminy, a w szczególności zabezpieczenia środków na oświatę wynikające z faktu podniesienia poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli. Dlatego też w projekcie uchwały zawarto zapisy zmniejszające wydatki w wielu dziedzinach. Ten fakt wzbudził pytania radnych i konieczność udzielania szczegółowych wyjaśnień przez przedstawicieli władz gminy, szczególnie, że finansowanie oświaty pochłania ponad 20 milionów złotych i tylko niespełna połowa kosztów funkcjonowania oświaty pokrywana jest subwencją oświatową i różnorodne dotacje pochodzące z budżetu Państwa. Druga część kosztów pokrywana jest ze środków własnych gminy.

– Podwyżki będą kosztować do końca roku (…) ponad 280 tysięcy. Na dzisiaj jeszcze nie dostaliśmy tych pieniędzy, ale dzwoniliśmy do Ministerstwa i mamy zapewnienie, że pod koniec września środki te wpłyną. Nie wiemy jaka to będzie kwota, jak będzie to wyliczone, dlatego, że w tych pieniądzach są również kwoty dodatków wychowawczych, które są kosztem gminy – wyjaśniała Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik.

– Mamy obowiązek zapewnić pieniądze na wynagrodzenia nauczycielskie. Znajdziecie Państwo wiele pozycji w tej uchwale, w której wskazujemy, gdzie możemy zaoszczędzić bądź nie wydać środków bieżących, po to by je przekazać na oświatę, by nie okazało się, że nie wypłaciliśmy wynagrodzeń lub wypłaciliśmy z opóźnieniem, bo nie wpłynęły subwencje. Zakładamy, że ona wpłynie, ale musimy zabezpieczyć środki na wynagrodzenia do końca roku, aby normalnie funkcjonować – wyjaśniał Burmistrz Leszek Michalak.

Radni przyjęli także uchwałę, w której wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”.

– Ta uchwała, to upoważnienie Rady Miejskiej dla Burmistrza Żarowa do podpisania umowy pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. To zakończenie procedury, którą Rada rozpoczęła podejmując już wcześniej stosowną uchwałę o zaciągnięciu pożyczki. Środki pozyskane z Funduszu przeznaczone są na budowę kanalizacji w Mrowinach, Kalnie i Żarowie przy ul. Słowiańskiej, Świerkowej, Modrzewiowej i Jesionowej. Całkowity koszt zadania wynosi 26 463 406,00 złotych. Dotacja unijna dla tego zadania to 64 procent środków, a pozostałą kwotę będą stanowić środki z pożyczki, które będą służyć zabezpieczeniu środków własnych. Decyzja o przyznaniu środków jest już nam znana, a dzisiejszy projekt uchwały jest elementem uzupełniającym – mówił burmistrz Leszek Michalak.

W sesji Rady Miejskiej uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców z nowej części osiedla domków jednorodzinnych w Żarowie, którzy złożyli na ręce Burmistrza wnioski do budżetu gminy na rok 2020, dotyczące wykonania prac inwestycyjnych na tym terenie.