Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska XVI Sesja Rady Miejskiej w Żarowie

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
01-10-2019

XVI Sesja Rady Miejskiej w Żarowie

We wtorek, 1 października odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie VIII kadencji.

Radni wybrali ławników

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej żarowscy radni wybrali ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Świdnicy na nową kadencję 2020-2023. Ich liczbę określa prezes Sądu Okręgowego. Na nową kadencję Rada Miejska w Żarowie miała wybrać 9 ławników do Sądu Okręgowego (Wydział Cywilny) i 2 ławników do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Łącznie do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęło 5 kandydatur. Po wysłuchaniu opinii Zespołu Opiniującego kandydatów radni wybrali w tajnym głosowaniu 5 nowych ławników na kadencję 2020-2023.

Wybrani ławnicy do Sądu Okręgowego na kadencję 2020-2023:

  • 1. Sylwia Baniewicz
  • 2. Bogusława Barbara Darowska
  • 3. Renata Danuta Ślązak
  • 4. Ewa Kaśków

Wybrani ławnicy do Sądu Rejonowego na kadencję 2020-2023:

  • 1. Marzanna Maria Żydek

Ławnikiem może być osoba, która ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70, posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ma co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe, jest nieskazitelnego charakteru, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika.