Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

  Rada Miejska

Strona ulotki System Gospodarowania Odpadami komunalnymi
15-11-2019

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańców gminy Żarów będą obowiązywały nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Nie będzie już możliwości niesegregowania odpadów.

Każdy mieszkaniec Polski, zgodnie z nowymi przepisami, które wynikają z wymogów unijnej dyrektywy, ma prowadzić zbiórkę w sposób selektywny. Dlatego obowiązywać będzie tylko jedna stawka w wysokości 23,00 złotych od każdej osoby. Mieszkańcy, którzy nie będą segregować śmieci, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi w naszym kraju, zapłacą dwukrotność tej stawki, czyli 46,00 złotych.

Podstawową przyczyną wzrostu cen opłaty śmieciowej jest wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli opłaty za każdą tonę składowanych odpadów, której wielkość wzrasta w latach 2018-2020 o kilkaset procent. Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowej stawki za wywóz odpadów komunalnych poparło 14 radnych na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 14 listopada.

– Wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej powoduje, że firmy odbierające odpady muszą zapłacić więcej za składowanie odpadów na wysypiskach, co skutkuje zwiększeniem obciążeń ponoszonych przez gminy i koniecznością podniesienia opłaty śmieciowej mieszkańcom, gdyż gminy nie mogą dofinansowywać systemu zbiórki odpadów. Gmina nie może również na tym zarabiać.
Aby wybrać firmę, która będzie odbierać odpady komunalne ogłosiliśmy dwa przetargi. Po pierwszym przetargu okazało się, że firma wywozowa zaproponowała bardzo wysokie stawki, dlatego rozpisaliśmy drugi przetarg, w którym firma zaproponowała niższe ceny.
Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie już możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, a osoby, które nie będą się temu podporządkowywały, na mocy przepisów obowiązujących w naszym kraju, będą musiały być obciążone karami. Radni pracując nad projektem uchwały zaproponowali najłagodniejszą z możliwych i najkorzystniejsza dla naszych mieszkańców wersję kary – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Nowe przepisy nakładają bezwzględny obowiązek segregacji śmieci. W przypadku, gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów, zapłacą podwójną stawkę.

– W przypadku stwierdzenia przez firmę wywozową – w naszym przypadku Eneris Surowce S.A., że w pojemnikach lub kontenerach na odpady komunalne znajdują się frakcje, które powinny być zbierane selektywnie, to zgodnie z przepisami firma jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Urząd Miejski. Wówczas mieszkańcom posesji lub wspólnotom mieszkaniowym zostaną naliczone podwyższone opłaty, czyli 46 złotych od osoby. W budynkach wielorodzinnych za błąd jednej osoby będzie płaciła cała wspólnota – zaznacza Tomasz Kuska z Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Przypominamy, że w pojemniku na odpady komunalne czyli w tzw. „śmietniku” nie powinny znajdować się odpady, które powinniśmy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do zbiórki selektywnej.

Butelki PET, czysta folia, reklamówki, butelki po chemii gospodarczej oraz inne tego typu odpady wrzucamy do żółtych kontenerów rozstawionych na terenie gminy. Szklane butelki i słoiki wrzucamy do kontenerów zielonych, natomiast czyste niezabrudzone, niezatłuszczone kartony, papier, tekturę falistą oraz gazety, książki i zeszyty bez okładek plastikowych wrzucamy do kontenerów niebieskich. Dodatkowo należy korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), aby tam pozbywać się bioodpadów, twardych wielkogabarytowych plastików (np. zabawki dziecięce, krzesła ogrodowe), zużytego sprzętu RTV i AGD lub gruzu do 0,5 m3. Chodzi o to aby jak najmniejsza ilość odpadów była wrzucana do śmietnika i trafiała na wysypisko odpadów, a jak najwięcej trafiło do powtórnego przerobu.

Submit manager

Nowa stawka za wywóz odpadów komunalnych: 23 złotych będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020r. Zmiana stawek nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji.

Magdalena Pawlik