Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesja Rady Miejskiej

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy podczas posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
22-01-2021

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 28 stycznia o godz. 14.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni obradować będą w Gminnym Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10a w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

XXVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 28 stycznia 2021 roku, o godz. 14:00,

w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10a.

 

I. Otwarcie XXVI sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

3) zmiany Uchwały nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2025,

4) wniesienia majątku trwałego w formie aportu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

5) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów.

IV. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020r.

VIII. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.