Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesja Rady Miejskiej

  Rada Miejska

Radni podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Żarowie
05-02-2021

Sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek, 11 lutego odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie. Sesja odbędzie się o godz. 14.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie ul. Piastowska 10.

PORZĄDEK OBRAD

XXVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 11 lutego 2021 roku, o godz. 14:00,

w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie , ul. Piastowska 10.

 

I. Otwarcie XXVII sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie,

2) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Mrowinach o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym,

3) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

4) przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów,

5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2021 rok.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

V.  Sprawy różne.

VI. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2021r.

VII. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.