Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesje 2018

  Rada Miejska

Obrady Rady Miejskiej w Żarowie
02-03-2021

Sesje 2018

Sesje Rady Miejskiej w Żarowie VIII kadencji

Sesja I/2018
sesja
Nadawana na żywo
22 listopada 2018

Sesja II/2018
sesja
Nadawana na żywo
5 grudnia 2018

Sesja III/2018
sesja
Nadawana na żywo
19 grudnia 2018

 • Uchwała nr III/9/2018
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr III/10/2018
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr III/11/2018
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żarów
 • Uchwała nr III/12/2018
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
 • Uchwała nr III/13/2018
  w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr III/14/2018
  w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • Uchwała nr III/15/2018
  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów.

Sesja IV/2018
sesja
Nadawana na żywo
27 grudnia 2018

 • Uchwała nr IV/16/2018
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok.
 • Uchwała nr IV/17/2018
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
 • Uchwała nr IV/18/2018
  w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
 • Uchwała nr IV/19/2018
  w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019.
 • Uchwała nr IV/20/2018
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2019 rok.
 • Uchwała nr IV/21/2018
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2019 rok.
 • Uchwała nr IV/22/2018
  w sprawie: zmiany Uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych.
 • Uchwała nr IV/23/2018
  w sprawie: zmiany Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007).