Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesje 2021

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
03-03-2021

Sesje 2021

Sesje Rady Miejskiej w Żarowie VIII kadencji

Sesja XXVI/2021
sesja 26
Transmisja 28 stycznia 2021 r.

 • Uchwała nr XXVI/195/2020
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok
 • Uchwała nr XXVI/196/2020
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXVI/197/2020
  w sprawie: zmiany Uchwały nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021 - 2025
 • Uchwała nr XXVI/198/2020
  w sprawie: wniesienia majątku trwałego w formie aportu do Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Uchwała nr XXVI/199/2020
  w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów

Sesja XXVII/2021
sesja 27
Transmisja 11 lutego 2021 r.

 • Uchwała nr XXVII/200/2021
  w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 • Uchwała nr XXVII/201/2021
  w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Mrowinach o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym
 • Uchwała nr XXVII/202/2021
  w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 • Uchwała nr XXVII/203/2021
  w sprawie: przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów
 • Uchwała nr XXVII/204/2021
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2021 rok