Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesja Rady Miejskiej

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
22-04-2021

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 29 kwietnia zaplanowane zostało posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie. Sesja odbędzie się o godz. 14.00 w sali widowiskowo-sportowej, przy ul. Armii Krajowej 60A.

PORZĄDEK OBRAD

XXIX sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 29 kwietnia 2021 roku, o godz. 14:00,

w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A.

 

 1. Otwarcie XXIX sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym,
  4. zmiany Uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Żłobek Miejski” w Żarowie,
  5. ustanowienia znaku graficznego logo Gminy Żarów oraz zasad jego stosowania,
  6. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
  7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
 5. Sprawy różne.
 6. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 marca 2021r.
 7. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Żarowie.