Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rada Miejska Sesja Rady Miejskiej

  Rada Miejska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej w Żarowie
20-05-2021

Sesja Rady Miejskiej

Na czwartek, 27 maja zaplanowana została sesja Rady Miejskiej w Żarowie. Posiedzenie odbędzie się o godz. 14.00 w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii Krajowej 60A.

PORZĄDEK OBRAD

XXX sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 27 maja 2021 roku, o godz. 14:00,

w sali widowiskowo – sportowej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 60A.

 

 1. Otwarcie XXX sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  4. przystąpienia do Związku Miast Polskich,
  5. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych,
  6. określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żarów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Żarów,
  7. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 2021 – 2024,
  8. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siedlimowice, gmina Żarów.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
 5. Sprawy różne.
 6. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 kwietnia 2021r.
 7. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Żarowie.