Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gmina Żarów Miasta partnerskie

Miasta partnerskie

Gmina Żarów współpracuje z trzema zagranicznymi miastami partnerskimi: z Újfehértó (Węgry), Nymburkiem (Czechy) i Lohmar (Niemcy). Współpraca odbywa się na różnych płaszczyznach, zarówno społecznych, kulturalnych, jak i gospodarczych.

Ujfeherto (Republika Węgierska)

 

Herb Ujfeherto (Republika Węgierska)

Újfehértó to miasto w powiecie Nagykálló, komitatu Szabolcs-Szatmár-Bereg w północno-wschodnich Węgrzech. Újfehértó leży na granicy wysoczyzny Nyírség i równiny Hajdúság. Przez miasto przebiega droga nr 4, łącząca Debreczyn z Nyíregyháza i równoległa do niej magistrala kolejowa. Lokalne drogi prowadzą do Nagykálló, Hajdúdorog i do Hajdúböszörmény.

Panorama Újfehértó

Gmina Żarów zainicjowała partnerskie stosunki z miastem węgierskim Ujfeherto, co zaowocowało podpisaniem w dniu 18 grudnia 2003 roku przez Burmistrzów obu zaprzyjaźnionych miast listu intencyjnego, a wiosną 2004 roku umowy o partnerstwie. Nawiązanie stosunków partnerskich pomiędzy obydwoma miastami jest oficjalnym sfinalizowaniem kontaktów, mających na celu m. in. propagowanie zrozumienia i szacunku między społecznościami Polski i Węgier, wzajemne poznawanie tradycji, kultury i historii.

Współpraca pomiędzy miastem Ujfeherto i Żarowem skupia się wokół spraw kulturalnych, gospodarczych i z zakresu ochrony środowiska.

 

Lohmar (Republika Federalna Niemiec)

Herb Lohmar (Republika Federalna Niemiec)

Lohmar to miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji kolonia, w powiecie Rhein-Sieg.

Panorama Lohmar (Republika Federalna Niemiec)

28 października 2007r. w Lohmar podpisano Umowę Partnerską pomiędzy Żarowem a niemieckim miastem Lohmar, które położone jest między Bonn a Kolonią. Współpraca pomiędzy miastami układa się wzorcowo. Zaowocowała m.in. wieloma wizytami przedstawicieli obu stron oraz co ważne bezpośrednimi wizytami młodzieży. Integracja europejska i zacieranie granic między obywatelami zjednoczonego kontynentu różnych narodowości to cel i motto tego partnerstwa.

Nymburk (Republika Czeska)

 

Herb Nymburk (Republika Czeska)

Nymburk - miasto powiatowe w Czechach w kraju środkowoczeskim nad rzeką Łabą, 53 km na wschód od Pragi. Jako miasto istnieje od XIII w. (prawa miejskie nadał Przemysław Ottokar w 1275) na terenach, gdzie osadnictwo sięga czasów prehistorycznych. Z okresu średniowiecznego zachował się gotycki kościół i - w dużej mierze zrekonstruowane i przebudowane - potężne mury obronne. Oprócz wymienionych, warte obejrzenia są jeszcze: renesansowy ratusz, park w stylu angielskim na wyspie, Dom kata (Hořice), pozostałości kolejarskiego "miasta-ogrodu" (zał. w 1916) w okolicach dworca oraz browar, w budynkach którego mieszkał młody Bohumil Hrabal, produkuje Postřižinské pivo.

Panorama Nymburk (Republika Czeska)

28.05.2004 r. podczas obchodzonych Dni Żarowa w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o nawiązaniu stosunków partnerskich pomiędzy przedstawicielami czeskiego miasta Nymburk, a burmistrzem miasta Żarów. Strony umowy zadeklarowały swoja wolę rozszerzenia i umacniania przyjacielskich stosunków między społecznościami obu miast, lokalnymi władzami, urzędami, instytucjami działającymi w miastach jak również między rodzinami i poszczególnymi osobami.

Celem partnerskich stosunków jest wzajemny rozwój społeczności lokalnych poprzez stworzenie warunków do rozwoju wzajemnie korzystnych i pożytecznych kontaktów, które będą podtrzymywane, pielęgnowane i ożywiane.

Przedstawiciele obu miast, wymiennie raz w roku, w ramach obchodów święta poszczególnych miast spotykają się celem dokonania oceny stanu współpracy partnerskiej i zaplanowaniu przedsięwzięć na kolejny rok kalendarzowy.