Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”. Na złożenie deklaracji pozostało jeszcze pół roku!

Do kiedy należy złożyć deklarację?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

  • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;

  • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);

  • każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jakie informacje podajemy w deklaracji?

Musimy wskazać wszystkie źródła:

● jakie mamy zainstalowane i z jakich korzystamy w domu (mieszkaniu) źródła ciepła i ile ich jest (piec, bojler, pieco-kuchnia, piec kaflowy, koza, kominek, itp.);
● do czego służą (ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie wody);
● jakiej klasy jest piec c.o. (jeśli go mamy) informacja o klasie pieca jest na tabliczce znamionowej lub w instrukcji oraz jakiego paliwa używamy do
opalania pieca c.o.; Jeśli w zimie palimy węglem a w lecie podgrzewamy wodę w bojlerze, to podajemy oba źródła ciepła.

Jak i gdzie złożyć deklarację?

  • drogą elektroniczną: przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.ceeb.gov.pl Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób dla właścicieli domów jednorodzinnych.

  • w formie papierowej – wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Druki formularzy wraz ze wzorami dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Jeżeli budynek wpisany jest do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, to wówczas wzrasta wysokość dodatku osłonowego!

Jest to ważna informacja, zwłaszcza w kontekście składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych i starające się o ten dodatek uzyskają informację o wpisaniu budynku do bazy bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej, który przyjmuje i weryfikuje wnioski o dodatek osłonowy. Tam też można pobrać deklarację o wpis budynku do bazy CEEB. Informacji na ten temat udzielają również pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie nr tel. 74 30 67 307.

Magdalena Pawlik

plakat - złóź informację o źródłach ogrzewania