Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Wymiana pieca

Wymiana pieca


Rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, które udzielane jest w formie dotacji ze środków budżetu gminy Żarów w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”.

1. Na jakie zadania będzie można przeznaczyć dotację?

Dotacja przeznaczona może być na likwidację starego źródła ciepła i montaż nowego przyjaznego środowisku źródła tj.

1) kotły gazowe;

2) kotły na olej lekki opałowy;

3) piece zasilane prądem elektrycznym;

4) kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),

5) kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%;

6) OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

Trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła jest bezwzględnie wymagana. Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od dnia 01.01.2017 r.

2. W jakiej wysokości i kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 25 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Żarów, w maksymalnej wysokości do:

1) dla domu jednorodzinnego - 5.000,00 zł;

2) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 3.500,00 zł;

3. Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać w terminie od 4.10.2022r. do 12.10.2022r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. Wnioski złożone przed i po terminie określonym w ogłoszeniu oraz wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się puli środków zarezerwowanych w uchwale budżetowej na ten cel nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Wnioskodawcy. Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Wnioski o dofinansowanie będą do pobrania w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl w zakładce „Odpady i Środowisko → wymiana pieca”. Więcej informacji o programie można uzyskać pod nr tel. 74 30 67 375.

Ikona pdfRegulamin udzielania dotacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.19 MB]

Ikona pdfWniosek o przyznanie dotacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [742.94 KB]