Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Dolny Śląsk bez Smogu Skontrolują – czym palimy w piecach

  Ochrona powietrza – Smog

Czarny dym z komina
28-01-2019

Skontrolują – czym palimy w piecach

Co roku w sezonie grzewczym występuje ten sam problem spalania śmieci w przydomowych piecach. Ciemny, gęsty dym często jest dowodem na to, że właściciel domu pali tym, co zakazane. Żarowianie także zwrócili na ten problem uwagę, wskazując, że niektóre firmy działające na terenie naszego miasta również spalają różne odpady.

Z interwencją w tej sprawie zwrócili się mieszkańcy ulicy Kwiatowej w Żarowie, choć problem spalania różnych odpadów przez jedną z firm tam funkcjonujących był znany już kilka lat temu.

Wielokrotnie interweniowaliśmy w tej sprawie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Sanpeidu, a także policji. Jednak przeprowadzone kontrole wykazały, że spalanie materiałów odbywa się tam we właściwy sposób i zgodnie z przepisami. W tym przypadku również zwróciliśmy się do Sanepidu celem przeprowadzenia kontroli. Na terenie firmy funkcjonującej przy ul. Kwiatowej w Żarowie interweniowała także policja, ale kontrola również wykazała, że spalanie odpadów odbywa się tam we właściwy sposób. Ponadto, Gmina powoła także komisję i upoważni osoby, które będą kontrolować mieszkańców i ich gospodarstwa domowe, w kwestii spalania odpadów. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Palenie śmieci jest wykroczeniem, niezależnie od tego, czy to sąsiad pali śmieci na swoim własnym podwórku i we własnym piecu, czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności – mówi Michał Działowski z Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Pamiętajmy, domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów.


Nie wolno spalać:

 • wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy
 • odzieży, obuwia
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych
 • sztucznej skóry
 • opakowań po farbach, lakierach
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych

Czym grozi spalanie odpadów:

 • pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenia białaczką
 • tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca
 • tlenki węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie
 • dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu
 • chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny silnie żrący
 • cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe
 • dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, mają działania alergiczne

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie rozpoczęły się kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi karami.

Gmina podjęła także działania związane z zakupem czujników monitoringu jakości powietrza, które mierzą poziom stężeń pyłów PM1, PM2.5, PM10, temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność.

Magdalena Pawlik