Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Dolny Śląsk bez Smogu WIOŚ ukarał, a Sanepid nie

  Ochrona powietrza – Smog

Pożar
29-03-2019

WIOŚ ukarał, a Sanepid nie

Początkiem tygodnia do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęły pisma z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu (WIOŚ) oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy (Sanepid) informujące o wynikach kontroli w zakładzie należącym do firmy Ultra-Plus.

WIOŚ ukarał

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu nałożył na Prezesa firmy Ultra-Plus sp. z o.o. mandat za spalanie odpadów w piecu centralnego ogrzewania.

Przypominamy, że 29 stycznia br. pracownicy Urzędu Miejskiego, działając na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości przeprowadzili kontrolę na terenie zakładu należącego do firmy Ultra-Plus przy ul. Kwiatowej w Żarowie. W trakcie kontroli ustalono, że w piecu centralnego ogrzewania spalane były elementy palet. Burmistrz Żarowa poinformował o tym fakcie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) wnosząc o przeprowadzenie kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono, że źródłem zgłaszanych uciążliwości do powietrza jest eksploatacja kotła o mocy 450 kW opalanego węglem kamiennym i brykietem. W trakcie oględzin nie stwierdzono faktu spalania odpadów poprodukcyjnych i odpadów opakowaniowych. Jednakże na podstawie przesłanych przez gminę dokumentacji (protokół i zdjęcia) opisującej spalanie odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 03 i zgromadzenie tego odpadu w dużych ilościach na placu przed kotłownią Inspektorat stwierdził „...popełnienie wykroczenia przez przedsiębiorcę. Spalanie ww. odpadów jest naruszeniem artykułu 155 ustawy o odpadach dotyczącego termicznego spalania odpadów, które może być prowadzone wyłącznie w spalarniach i współspalarniach odpadów”.

Prezes Zarządu Spółki nie przyjął nałożonego mandatu karnego, wobec powyższego WIOŚ skieruje wniosek o ukaranie do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Snaepid uznał wniosek za bezzasadny

W połowie stycznia br. mieszkańcy zaalarmowali Urząd Miejski w Żarowie, że z komina kotłowni w zakładzie należącym do firmy Ultra-Plus Sp. z o.o. przy ul. Kwiatowej w Żarowie wydobywa się ciemny, być może toksyczny dym, co zagraża ich zdrowiu i życiu.

W ślad za tymi zgłoszeniami Burmistrz skierował 25 stycznia br. pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy (Sanepid) o przeprowadzenie kontroli w związku z domniemanym spalaniem odpadów poprodukcyjnych.

Sanepid przeprowadził kontrolę 13 lutego br w zakresie higieny pracy. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że „w dniu kontroli – o wynikach której poinformowano gminę pismem z 25 marca – piec nie był uruchomiony z powodu dodatnich temperatur na zewnątrz”. Przedstawiciel firmy poinformował kontrolujących, że „Jako opał wykorzystywany jest węgiel kamienny i brykiet drzewny oraz drewno opałowe. Natomiast odpady poprodukcyjne w postaci płyt wiórowych, trocin, wiórów, ścinków, drewna, forniru są sprzedawane do firmy Swiss Krono w Żarach.

Sanepid wezwał firmę do złożenia wyjaśnień oraz przedłożenia stosownych dokumentów. W odpowiedzi spółka poinformowała między innymi, że:

  • w kotle CO w dniu 24 stycznia 2019 r. spalany był brykiet drzewny i węgiel kamienny,
  • „w zakładzie nie zdarzają się przypadki spalania odpadów poprodukcyjnych”.
Na podstawie oględzin i wyjaśnień firmy Sanepid uznał, że zarzuty podnoszone przez gminę Żarów nie zostały potwierdzone.

W przeciągu miesiąca przeprowadzono trzy kontrole ale tylko jedna, ta niezapowiedziana, przyniosła efekt polegający na przyłapaniu firmy na gorącym uczynku – spalaniu odpadów. Każda zapowiedziana kontrola, a takie muszą przeprowadzać WIOŚ, Sanepid i inne instytucje, skutkuje stwierdzeniem, że wszystko jest realizowane przepisowo, bo firma zdąży uprzątnąć plac, wyłączyć maszyny lub wrzucić węgiel lub wygasić piec. Co mogą robić mieszkańcy, by bronić się przed zanieczyszczeniem powietrza? Dobrym sposobem jest dokumentacja zdjęciowa, a następnie przesyłanie zdjęć do instytucji kontrolnych.

/aw/