Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Dolny Śląsk bez Smogu Gmina Żarów bez smogu

  Ochrona powietrza – Smog

Dym z komina
20-11-2019

Gmina Żarów bez smogu

Sezon na ogrzewanie rozkręca się. To widać i czuć. Szczególnie czuć tuż po zmierzchu, gdy zdecydowana większość używająca węgla w sposób tradycyjny rozpala swoje domowe paleniska.

Na szczęście kolejny ciepły tydzień, chociażby tylko do zmierzchu, pozwala na rozkoszowanie się świeżym powietrzem, ale tuż po zmroku... istny horror.

Z niemalże każdego komina wydobywa się ciemny, cuchnący i duszący smo(k)g. A nie musi tak być.

Przecież można zmienić piec na nowoczesny system ogrzewania, a do tego jest wiele możliwości dofinansowania wymiany pie-c ó w. Mieszkańcy gminy Żarów mogą skorzystać z dofinansowania na wymianę starych pie-ców w ramach dwóch programów. Pierwszy to gminny program wymiany źródeł ciepła realizowany przez gminę Żarów. Drugi, to program rządowy „Czyste Powietrze” realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co zrobić, aby otrzymać dotację?

1. Gminny program wymiany źródła ciepła:

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i najemcy lokalu komunalnego. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 25 procent poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych:

  • dla domu jednorodzinnego – 5.000,00 zł;
  • dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 3 500,00 zł;
    w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań, jako iloczyn tej liczby i kwoty – 2.000,00 zł.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków przeznaczonych na w/w program.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 74 30 67 375.

2. Program „Czyste Powietrze”

czyste powietrzeoferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku. Osoby najmniej zarabiające mogą otrzymać nawet do 90% kosztów wymiany instalacji.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu, docieplenia przegród budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wysokość dofinansowania: maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł., minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.


 

Więcej informacji o możliwości podjęcia działań na rzecz czystego powietrza:

Gmina Żarów bez smogu