Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ulotka Śmieciowa

Ulotka Śmieciowa

Nowa ulotka o zasadach segregacji i deklaracja o wysokości opłaty

Wszyscy mieszkańcy gminy Żarów otrzymają nową ulotkę śmieciową, w której przypominamy, w jaki sposób poprawnie segregować odpady: tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz zmieszane. 

W nowej ulotce znajdziecie Państwo informacje, jak segregować śmieci, kiedy odbywają się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, co zrobić z przeterminowanymi lekami i jakie odpady można oddać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie brakuje także informacji o tym, jakie odpady możemy wrzucać do brązowych pojemników przeznaczonych na odpady biodegradowalne. Przy czym pamiętajmy, że bioodpady można kompostować we własnym zakresie.

 

Ikona pdfUlotka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [599.92 KB]

Ulotka Zasady segregacji w Gminie Żarów

Ulotka Zasady segregacji w Gminie Żarów

Przypominamy także, że właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować odpady biodegradowalne na swoich posesjach, będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 6 złotych za osobę. Aby uzyskać ulgę należy założyć kompostownik i złożyć nową deklarację. W przypadku chęci skorzystania z ulgi od 1 maja 2021r. należy złożyć deklarację najpóźniej do dnia 10 czerwca 2021r. Deklarację można pobrać poniżej oraz ze strony internetowej: http://ekoinfo.um.zarow.pl/ Wypełnione deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie, za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: deklaracje@um.zarow.pl

Informacji na temat gospodarki odpadami w naszej gminie udzielają także pracownicy Referatu Komunalnego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie, nr tel. 74 30 67 334 lub 74 30 67 351.

Ikona pdfWzór deklaracji po zmianach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.90 KB]