Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Śmietnik przy drodze
29-03-2019

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

Od 1 maja 2019r. mieszkańców gminy Żarów będą obowiązywały nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych. Mieszkańcy, którzy segregują śmieci zapłacą 15 złotych za osobę, a mieszkańcy, którzy nie będą odpadów komunalnych segregować zapłacą 18 złotych za osobę.

Wprowadzone stawki za wywóz śmieci i tak nadal będą niższe niż te, które płaciliśmy jeszcze w 2013 roku firmie Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o., przed przejęciem przez gminę obowiązku prowadzenia systemu gospodarowania odpadami. Podstawową przyczyną zmiany stawek jest wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli opłaty za każdą tonę składowanych odpadów, której wielkość wzrasta w latach 2018-2020 o kilkaset procent.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych poparło 14 radnych na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 28 marca.

Temat wprowadzenia nowych stawek śmieciowych omawialiśmy szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 14 lutego. Analizowaliśmy wielkość miesięcznego przychodu przy określonych stawkach opłaty śmieciowej, stawki opłaty śmieciowej w gminnych ościennych, zmiany w opłatach i sposobie obsługi w kontekście przeciętnej czteroosobowej rodziny w perspektywie lat 2013-2019, rozkład kosztów ponoszonych przez gminę oraz dochody i wydatki w gminie Żarów w poszczególnych latach. Wprowadzone stawki są najmniejszymi w stosunku do stawek, które obowiązują w gminach ościennych – mówił podczas obrad Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się samofinansować, co w praktyce oznacza, że wydatki związane z wywozem śmieci muszą być pokryte wyłącznie z opłat od mieszkańców.

Gmina nie może dopłacać do systemu, przykładowo przesuwając środki z innych zadań, ani wydawać pieniędzy z opłat mieszkańców na cele inne niż śmieci. Zaznaczyć należy, że mieszkańcy naszej gminy jako nieliczni w powiecie świdnickim nie mieli podwyżki opłat za śmieci. Pomimo tego, że koszty ciągle rosły, udawało nam się utrzymać opłaty na pierwotnym poziomie i jednocześnie podnosić jakość usług, choćby zwiększając częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych czy otwierając dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dopowiada Tomasz Kuska z Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Nowe stawki: 15 złotych za odpady segregowane i 18 zlotych za odpady niesegregowane będą obowiązywały wszystkich mieszkańców od 1 maja 2019 roku. Zmiana stawek nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji.

Magdalena Pawlik