Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Wyniki ankiety dotyczącej systemu...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Pojemniki na śmiecie
29-06-2020

Wyniki ankiety dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1 stycznia 2021 roku Gmina Żarów będzie podpisywała nową umowę na odbiór odpadów komunalnych. Kilka tygodni temu przygotowaliśmy dla mieszkańców ankietę, aby poznać ich opinię w kwestii zmiany sposobu zbiórki odpadów selektywnych z tzw. „gniazdowego” na system workowy. Poniżej przedstawiamy Państwu, jak wypowiedzieli się w tym temacie mieszkańcy.

Oddano 326 głosów, z czego 123 za zmianą systemu na workowy i 203 za pozostaniem przy zbiórce w tzw. „gniazdach”. Rozkład procentowy 38% do 62% na korzyść zwolenników nie dokonywania zmian w systemie zbiórki selektywnej odpadów.

W przypadku mieszkańców reprezentujących zabudowę wielorodzinną oddano 49 głosów, z czego 14 za zmianą systemu na workowy i 35 za pozostaniem przy zbiórce w tzw. „gniazdach”. Rozkład procentowy 29% do 71% na korzyść zwolenników nie dokonywania zmian w systemu zbiórki selektywnej odpadów.

W przypadku mieszkańców reprezentujących zabudowę jednorodzinną oddano 277 głosów, z czego 109 za zmianą systemu na workowy i 168 za pozostaniem przy zbiórce w tzw. „gniazdach”. Rozkład procentowy 39% do 61% na korzyść zwolenników nie dokonywania zmian w systemie zbiórki selektywnej odpadów.

– Należy uznać, że mieszkańcy naszej gminy chcą pozostać przy obecnym systemie zbiórki selektywnej, który mimo swoich niewątpliwie ograniczeń i słabych stron jest bez wątpienia systemem tańszym i umożliwia uniknięcie „magazynowania” poszczególnych frakcji odpadów w pomieszczeniach przydomowych – mówi Tomasz Kuska z Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Wyniki ankiety zostaną przedłożone radnym Rady Miejskiej w Żarowie i będą miały bezpośredni wpływ na kierunek zmian w gminnym systemie „śmieciowym”.