Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Za podrzucanie śmieci grożą wysokie...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Odpady wielkogabarytowe przy pojemnikach na zbiórkę selektywną
22-07-2021

Za podrzucanie śmieci grożą wysokie kary finansowe

Meble, dywany, opony, kanapy, części samochodowe, trawa, odpady po domowych remontach to śmieci, które zamiast trafiać do odpowiednich pojemników lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na terenie Żarowa, są zostawiane przez mieszkańców przy pojemnikach do segregacji odpadów selektywnych.

Nie można pozostawić kanapy przy pojemnikach na odpady i liczyć na to, że ktoś ją wywiezie. Zgodnie z podpisaną umową firma Eneris Surowce S.A. nie ma obowiązku wywozu śmieci inne niż selektywne. Koszty wywozu odpadów zalegających pod pojemnikami do zbiórki selektywnej są pokrywane wyłącznie ze środków budżetu gminy Żarów.

Odpady wielkogabarytowe można bezpłatnie oddawać do PSZOK-u przy ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie w każdy poniedziałek (w godz. 16.00-18.00), środę ( w godz. 14.00-18.00) i sobotę (w godz. 10.00-12.00). Gabaryty także zbierane są z terenu gminy Żarów w każdy ostatni piątek miesiąca z terenów wsi oraz w każdy przedostatni piątek miesiąca z terenu miasta Żarów. Informacje o lokalizacji wystawionych odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać najpóźniej przed dniem odbioru do godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego w Żarowie pod numerami telefonów 74 30 67 351 lub 74 30 67 334.

Podrzucanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. Podrzucający śmieci często myślą, że pozostają anonimowi. Tymczasem pamiętajmy, że tereny naszej gminy objęte są monitoringiem, a w wielu miejscach zamontowane są także fotopułapki. Apelujemy również do naszych mieszkańców, aby informowali Urząd Miejski w Żarowie o podrzucaniu śmieci pod pojemniki. Wystarczy podesłać zdjęcie lub materiał filmowy nagrany np. telefonem, który jest podstawą do wszczęcia postępowania przeciwko tym, którzy są nieuczciwi i kosztem innych unikają opłaty za odpady komunalne. Zdjęcia można wysłać na adres mailowy: m.dzialowski@um.zarow.pl i t.kuska@um.zarow.pl

Wciąż nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Na terenie naszej gminy również obserwujemy takie zjawisko. Mieszkańcy notorycznie podrzucają odpady pod kontenery do zbiórki odpadów selektywnych. Zalegające pod pojemnikami odpady, m.in. dywany, meble, wózki, zabawki dziecięce, odpady budowlane i wielkogabarytowe zaśmiecają otoczenie kontenerów. Takie widoki psują najładniejszą nawet przestrzeń.

– Przypominamy także, że nie dopuszczalnym jest wrzucanie do ww. kontenerów folii rolniczej, wyrobów z tzw. twardego plastiku, szkła okiennego, styropianu czy wełny mineralnej, a więc odpadów pochodzących z remontów. Na każdym kontenerze znajdują się stosowne naklejki, które pokazują, jakie odpady wrzucać do pojemników. Każdy z mieszkańców otrzymał także ulotkę o zasadach korzystania z gminnego systemu odpadów – mówi Tomasz Kuska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Wszystkie osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach zachęcamy do informowania o takich działaniach Urząd Miejski w Żarowie.

– Takie działania są sprzeczne z prawem i z całą stanowczością będą zwalczane. Prosimy więc o pomoc i informowanie o tego typu zdarzeniach, a jeżeli istnieje taka możliwość o wykonanie zdjęć i przesłanie ich do pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zebrany materiał dowodowy będzie przesłany na Policję celem wykonania czynności przewidzianych prawem. W takich przypadkach sprawcy grozi kara od 500 do 5.000 złotych – dopowiada Tomasz Kuska z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Jednocześnie informujemy, że zobligowaliśmy firmę Eneris Surowce S.A. do zwiększenia częstotliwości opróżniania poszczególnych frakcji, tak aby uniknąć ich przepełniania. Pamiętajmy, aby zgniatać plastikowe pojemniki i składać opakowania tekturowe, aby zwiększyć ich ciężar nasypowy i zracjonalizować korzystanie z kontenerów.

Dbajmy wspólnie o czystość i estetykę naszej gminy. Dbajmy o miejsce, w którym żyjemy i mieszkamy.

Magdalena Pawlik

Odpady

odpady
odpady
odpady
odpady
odpady
odpady
odpady
odpady
odpady
odpady
odpady