Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Ruszył program do wymiany pieców w...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Piec
21-10-2021

Ruszył program do wymiany pieców w lokalach mieszkalnych WFOŚiGW

11 października ruszył pilotażowy program dopłaty do wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego” ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do:

- osób fizycznych - właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych,

- wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Na jakie zadania może być przeznaczone dofinansowanie?

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Wyższe wsparcie przewidziane jest dla przedsięwzięć realizowanych na terenie gmin graniczących z Republiką Czeską zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, wymienionych w programie.

Budżet programu:

- dotacja w wysokości 20 000 000 zł,

- pożyczka w wysokości 4 700 000 zł przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego dla wniosków składanych przez wspólnoty mieszkaniowe

Do kiedy i gdzie można składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowane od dnia 11 października 2021r. do dnia 31 sierpnia 2022r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

1. elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,

2. papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Wrocław, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:

● osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Wrocław,

● za pośrednictwem placówki pocztowej.

Wszelkie informacje o programie dostępne są pod linkiem: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/budynki-wielorodzinne-pilotaz/w_595,podstawowe-informacje