Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Podrzucasz śmieci pod kontenery?...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

śmieci przy dzwonach na segregację
28-10-2021

Podrzucasz śmieci pod kontenery? Monitorujemy miejsca przy zbiórkach odpadów

Opony, materiały budowlane, gruz, folie, puszki po farbach czy połamane wiaderka. To tylko kilka przykładów śmieci, które zamiast trafiać do odpowiednich kontenerów albo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, notorycznie zostawiane są i wyrzucane przy boksach śmietnikowych.

Nieprawidłowo segregujemy też śmieci, a w pojemnikach bardzo często znajdują się odpady, które powinniśmy wrzucać do innych kontenerów. Każdy mieszkaniec otrzymał ulotkę śmieciową, informacje na temat segregacji odpadów powielane są często w Gazecie Żarowskiej, stronie internetowej oraz Facebooku Gmina Żarów. Pomimo wielu apeli, wciąż segregujemy śmieci, tak jak nam się chce.

Przypominamy mieszkańcom, że monitorujemy tereny przy kontenerach na śmieci. W wielu miejscach na terenie gminy Żarów zainstalowane są urządzenia, które nagrywają obraz. Fotopułapki są odporne na warunki atmosferyczne i zapewniają dobrą jakość zdjęć, również w nocy. Dzięki temu można zidentyfikować osoby, ukarać i przymusić do posprzątania po sobie.

- Podrzucanie odpadów w krzaki, na obrzeża miasta i inne miejsca to nie tylko powód do wstydu, ale także narażenie się na bardzo przykre konsekwencje i wysoką karę grzywny w wysokości 5000 złotych. Zamontowaliśmy rotacyjnie urządzenia monitorujące przy miejscach na segregację odpadów, a ich lokalizacja będzie zmieniana w zależności od potrzeb. Poprzez nagrywany obraz będziemy widzieć, które osoby podrzucają odpady przy pojemnikach do segregacji lub wrzucają śmieci do niewłaściwych gniazd – mówi Michał Działowski z Referatu Komunalnego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie należytego porządku oraz zwracanie szczególnej uwagi, aby nie wyrzucano odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zgłaszajmy sytuacje, w których widzimy kogoś, kto wyrzuca takie odpady.

Po raz kolejny przypominamy. Odpady wielkogabarytowe można bezpłatnie oddawać do PSZOK-u przy ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie w każdy poniedziałek (w godz. 16.00-18.00), środę (w godz. 14.00-18.00) i sobotę (w godz. 10.00-14.00). Gabaryty także zbierane są spod posesji każdego domu w każdy ostatni piątek miesiąca z terenów wsi oraz w każdy przedostatni piątek miesiąca z terenu miasta Żarów. Informacje o lokalizacji wystawionych odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać najpóźniej przed dniem odbioru do godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego w Żarowie pod numerami telefonów 74 30 67 351 lub 74 30 67 334.

Magdalena Pawlik

 

Śmieci przy kontenerach

śmieci przy kontenerach
śmieci przy kontenerach
śmieci przy kontenerach
śmieci przy kontenerach
śmieci przy kontenerach
śmieci przy kontenerach
śmieci przy kontenerach
śmieci przy kontenerach
śmieci przy kontenerach
śmieci przy kontenerach