Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Spotkanie informacyjne dotyczące...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

logo Czyste Powietrze
02-12-2021

Spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze"

We wtorek, 7 grudnia, w godzinach 15:30-17:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie, w sali konferencyjnej (II piętro), odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
Na spotkaniu zostaną przedstawione założenia programu, a także będzie możliwość indywidualnych konsultacji.

Gmina Żarów podpisała porozumienie z WFOŚiGW we Wrocławiu, dzięki któremu w gminie powstał punkt konsultacyjno-informacyjny. W ramach działalności punktu mieszkańcy gminy mogą     m.in. skorzystać z pomocy pracowników w przygotowaniu wniosku, a także złożyć podpisany wniosek w kancelarii gminy (data złożenia wniosku w kancelarii gminy stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW w rozumieniu Programu).

Informacje dotyczące działalności punktu można uzyskać pod numerem: 74 30 67 321 oraz 74 30 67 375.

Kalkulator dotacji:

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Portal Beneficjenta:

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

Lista zielonych urządzeń i materiałów:

https://lista-zum.ios.edu.pl/

Strona główna Programu:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Pilotaż dla budynków wielorodzinnych:

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/budynki-wielorodzinne-pilotaz/w_595,podstawowe-informacje

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Serdecznie zapraszamy