Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Wypełnij ankietę dotyczącą ustalenia...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Eko-dom (grafika)
29-12-2021

Wypełnij ankietę dotyczącą ustalenia potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków

Burmistrz Miasta Żarów zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, której cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków.

To w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy). Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres. Jednocześnie informuję i wyjaśniam, iż z uwagi na kształtujące się zasady dofinansowania w nowych programach, jak też zmiany w polityce ochrony środowiska oraz zwalczania niskiej emisji, pojawiają się dodatkowe obowiązki informacyjne dla gmin i mieszkańców, co powoduje, że możecie Państwo być proszeni o dodatkowe informacje oraz wypełnienie dodatkowych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2022r. na jeden ze wskazanych sposobów:

  1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów,

  2. uzupełnienie wersji elektronicznej na stronie internetowej https://dobrebudynki.pl

  3. e-mailem na adres: burmistrz@um.zarow.pl poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,

  4. pocztą na adres: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,

Druki ankiet i deklaracji do pobrania:

Ikona pdfAnkieta Budynki Jednorodzinne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.45 MB]

Ikona pdfAnkieta Budynki Wielorodzinne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.21 MB]