Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Od poniedziałku rusza inwentaryzacja...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Obowiązkowa inwentaryzacja źródeł ciepła
11-02-2022

Od poniedziałku rusza inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Żarów

Informujemy, że na terenie Gminy Żarów od poniedziałku 14 lutego 2022 r. do 30 marca 2022 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła.

Inwentaryzacją objęte zostaną:

  • kotłownie przydomowe, piece wolnostojące, kominki itp.

  • kotłownie w obiektach użyteczności publicznej,

  • kotłownie do 1 MW w obiektach handlowych, usługowych, warsztatach

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza.

Badanie jest prowadzone niezależnie od deklaracji złożonych do bazy CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest bazą Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego) i pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza, a także pozwoli pozyskać niezbędne dane w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji.

ulotka inwentaryzacja źródeł ciepła

Inwentaryzacja będzie przeprowadzana przez ankieterów z firmy JKInspect Justyna Kowalska, z siedzibą w Gradzanowie Zbęskim 9, 06-540 Radzanów z którą Gmina Żarów podpisała umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła. Ankieterzy będą posiadali odpowiednie identyfikatory wystawione przez Burmistrza Miasta Żarów.

Możliwości wypełnienia ankiet:

  • wraz z odwiedzającym ankieterem;

  • samodzielnie przez stronę http://ankieta1.you2.pl/;

  • dostarczając do urzędu wypełnioną ankietę (wzór ankiety po pobrania)

  • dzwoniąc pod numer: 505-665-090 i uzupełniając ankietę telefonicznie.

UWAGA! Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym istniejące systemy grzewcze i ma charakter wyłącznie informacyjny, ale jest obowiązkowe. Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego).

plakat inwentaryzacja źródeł ciepła

Więcej informacji z ramienia Urzędu Miejskiego w Żarowie mogą Państwo otrzymać pod numerem telefonu 74 306 73 21.

Link do ankiety: : https://www.interankiety.pl/f/0WaR7abL