Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Zmiany w opłatach za wywóz odpadów...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Na zdjęciu uczestnicy Sesji Rady Miejskiej
10-02-2022

Zmiany w opłatach za wywóz odpadów komunalnych

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 27 stycznia radni Rady Miejskiej ustalili nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 2022r. stawki te będą podwyższone o 3 zł i będą kształtować się następująco:

→ 32,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie wielorodzinnej,

→ 36,00 zł od osoby mieszkającej w zabudowie jednorodzinnej niekompostującej odpadów biodegradowalnych w kompostowniku na swojej posesji, z uwzględnieniem odbioru odpadów zielonych,

→ bez zmian pozostała stawka od osoby mieszkającej w zabudowie jednorodzinnej kompostującej odpady biodegradowalne w kompostowniku na swojej posesji i nadal będzie wynosić 27 zł od osoby

- Po roku funkcjonowania obecnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podsumowaliśmy wszystkie związane z tym zjawiska. W porównaniu do średnich kosztów z lat ubiegłych ponad dwukrotnie wzrosła ilość odzyskiwanych surowców wtórnych. Jest to zjawisko zdecydowanie pozytywne, chociaż niepowodujące oszczędności, gdyż za wywóz surowców wtórnych ponosimy opłaty jak za odpady zmieszane. Odnotowaliśmy już drugi rok z rzędu zdecydowany wzrost ilości i kosztu odbioru odpadów wielkogabarytowych wystawianych przed posesję przez naszych mieszkańców. Jest to wzrost niemal pięciokrotny. To zjawisko kosztowne, ale pozytywne, gdyż odebrane odpady nie są spalane w piecach. Mówimy tu o meblach i różnego rodzaju dużych gabarytach. Nie lądują one w lasach i nie trafiają do rowów przydrożnych. Odnotowaliśmy również zdecydowany wzrost kosztów przy odpadach typu bio. Jest to wzrost kosztów rzędu dwukrotny w porównaniu z rokiem ubiegłym i niemal pięciokrotny z uśrednionym czasem odbioru z okresu funkcjonowania naszego systemu. Najkorzystniejsze dla kosztów systemu jest więc kompostowanie bioodpadów u źródła, czyli przez samych mieszkańców. Przyjęte stawki zmniejszą poziom dopłaty z budżetu gminy do całego systemu zbiórki odpadów do około 100.000 zł w skali roku – mówił podczas posiedzenia burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik