Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Konsultacje społeczne ekosystemów...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

logo Lasy Państwowe
25-02-2022

Konsultacje społeczne ekosystemów referencyjnych

Nadleśnictwo Miękina zaprasza do udziału w konsultacjach i zapoznania się z lokalizacją i skalą występowania na terenie Nadleśnictwa Miękinia obszarów, które zostały wyznaczone jako ekosystemy referencyjne.

Sieć takich powierzchni zachowanych w stanie zbliżonym do naturalnego, pozwala na podpatrywanie i śledzenie zmian w lesie który rozwija się bez ingerencji ludzkiej. Pozwala również chronić inne, czasem jeszcze nie potwierdzone stanowiska chronionych siedlisk roślin i zwierząt. Ekosystemy referencyjne są też przykładem zachowania naturalnych procesów ekologicznych występujących w środowisku leśnym i ważnym elementem ekologicznego podejścia do zasobów przyrodniczych, którymi zarządza nadleśnictwo.

Propozycje do objęcia kategorią ekosystemów referencyjnych wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do 10.03.2022r. na adres: Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2 55-330 Miękinia, lub drogą elektroniczną na adres: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia. W terminie do 31.03.2022r. zostaną one przez zweryfikowane w oparciu o analizę danych przyrodniczych.

Szczegółowe informacje oraz kwestionariusze i wnioski do pobrania ze strony internetowej: https://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/jxgSrHPr8DXa/content/konsultacje-spoleczne-ekosystemow-referencyjnych