Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Nabór wniosków na usunięcie wyrobów...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

azbest
21-03-2022

Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów związanych z realizacją zadania polegającego na: pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest pochodzących z prac demontażowo – rozbiórkowych.

Uwaga! Nie będą dofinansowane koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski wraz załącznikami można składać w dniach od 21 marca 2022r. do 04 kwietnia 2022r. Wnioski złożone poza terminem naboru zostaną odesłane do Wnioskodawcy.

Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych (maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych to 700 zł za tonę unieszkodliwionego azbestu). Nadmiarowe odpady (przewyższające wnioskowaną ilości) nie podlegają dotacji. Wszystkie koszty przewyższające dotację WFOŚiGW pokrywa Właściciel nieruchomości (nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania w trakcie/po wykonaniu zadania).

Prace w całości wykona we wskazanym terminie podmiot wybrany przez Gminę Żarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z naborem WFOŚiGW we Wrocławiu termin zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć terminu 07 października 2022 roku. Nie ma możliwości refinansowania wcześniej poniesionych kosztów związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest.

Osoby składające wniosek o dofinansowanie w naborze w 2020r., których wniosek został rozpatrzony negatywnie, będące dalej zainteresowane dofinansowaniem, po zapoznaniu się z nowym regulaminem, mogą złożyć wniosek na nowym formularzu w bieżącym terminie naboru, jednak będą miały pierwszeństwo zgodnie z kolejnością wniosku złożonego w 2020r.

Wnioski można pobrać poniżej, w Biurze Obsługi Klienta oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, stanowisko ds. ochrony środowiska. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 30 67 321.

Ikona pdfWniosek o dofinansowanie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [73.74 KB]

Ikona pdfInformacja o wyrobach zawierających azbest, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [76.84 KB]