Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Pamiętaj o obowiązku złożenia...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

plakat źródła ciepła
04-05-2022

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Jest to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Na złożenie deklaracji pozostało tylko dwa miesiące!

 Do kiedy należy złożyć deklarację?

·      dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

·      dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

·      budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;

·      budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);

·      każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jakie informacje podajemy w deklaracji?

Musimy wskazać wszystkie źródła:

● jakie mamy zainstalowane i z jakich korzystamy w domu (mieszkaniu) źródła ciepła i ile ich jest (piec, bojler, pieco-kuchnia, piec kaflowy, koza, kominek, itp.);
● do czego służą (ogrzewanie pomieszczeń, ogrzewanie wody);
● jakiej klasy jest piec c.o. (jeśli go mamy) informacja o klasie pieca jest na tabliczce znamionowej lub w instrukcji oraz jakiego paliwa używamy do opalania pieca c.o.; Jeśli w zimie palimy węglem a w lecie podgrzewamy wodę w bojlerze, to podajemy oba źródła ciepła.

Jak i gdzie złożyć deklarację?

· drogą elektroniczną: przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.ceeb.gov.pl

· w formie papierowej – wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Druki formularzy wraz ze wzorami dostępne są na stronie: www.ceeb.gov.pl