Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Uwaga! Ważne informacje o pojemnikach...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

pojemniki na odpady
28-06-2022

Uwaga! Ważne informacje o pojemnikach na odpady

Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. z przestrzeni publicznej znikają tzw. „dzwony”, czyli kontenery na Szkło, Tworzywa Sztuczne i Papier.

W związku z powyższym zarządy lub zarządcy nieruchomości wielorodzinnych muszą wskazać miejsca, gdzie wybrana firma ma umiejscowić pojemniki do zbiórki ww. frakcji odpadów. Pojemniki powinny stać w boksach lub na terenie, co do którego wspólnota mieszkaniowa ma tytuł prawny. Niedopuszczalnym jest ich umiejscowienie na ciągach pieszych lub pieszo jezdnych. Prosimy mieszkańców budynków wielorodzinnych, aby takie informacje zgłaszali do zarządców zabudowy wielorodzinnej lub Urzędu Miejskiego w Żarowie, nr tel. 74 30 67 334. 

W przypadku zabudowy jednorodzinnej ich mieszkańcy otrzymają worki do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów z wyjątkiem odpadów zmieszanych, które będą zbierane w pojemnikach.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Żarowie, nr tel. 74 30 67 334 lub 74 30 67 351.

Informacja: Referat Komunalny UM Żarów