Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Dodatek węglowy - ważne informacje

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Piec
03-08-2022

Dodatek węglowy - ważne informacje

Senat nie zatwierdził jeszcze projektu ustawy o dodatku węglowym, który zakłada wypłatę 3 tys. zł dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania węgla. Dopiero po zakończeniu całej procedury ustawodawczej i wejściu w życie ustawy będzie można składać wniosek o przyznanie dodatku węglowego.

Projekt ustawy przewiduje wypłatę 3.000 zł dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wsparcie finansowe w wysokości 3.000 zł wspomoże budżety domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub węglopochodne.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wcześniejsze zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek nie będzie przysługiwał osobom, które kupiły węgiel w cenie 996,60 za tonę z rządową dopłatą, którą zakłada rządowy program na zakup tańszego opału przez gospodarstwa domowe w 2022 i 2023 roku.

Nad ustawą będzie obradował Senat – być może na najbliższym posiedzeniu 3-4 sierpnia. Zapewne Senat zgłosi poprawki, będą one musiały być rozpatrzone przez Sejm, który będzie obradował 5 sierpnia. Po rozpatrzeniu poprawek ustawa trafi do podpisu do Prezydenta RP. Dopiero po wejściu w życie ustawy będzie można składać wnioski o dodatek.

Wniosek na dodatek węglowy będzie do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl Wniosek będzie można złożyć w wersji papierowej lub za pośrednictwem usługi ePuap (niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego) na stronie https://mobywatel.gov.pl. Wnioski przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Prosimy śledzić naszą stronę internetową, gdzie na bieżąco podawane będą wszystkie ważne informacje na ten temat.

UWAGA! Dopóki przepisy ustawy nie zostaną przyjęte prosimy nie składać żadnych dokumentów w tej sprawie. O miejscu i terminie przyjmowania wniosków będzie Państwa informować w osobnym komunikacie.