Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Mniej azbestu w naszej gminie

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

azbest
21-10-2022

Mniej azbestu w naszej gminie

Zakończył się kolejny etap prac, który realizowany był w ramach zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów".

W tym roku, z naszej gminy zniknęło prawie 90 ton azbestu, a tego szkodliwego materiału odebraliśmy od 19 nieruchomości. Była to już kolejna tego typu akcja w naszej gminie. Inwestycja zrealizowana została przy wsparciu finansowym Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przyznane dofinansowanie wynosiło 40% kosztów kwalifikowanych.

azbest

- Kontynuujemy prace związane z usuwaniem szkodliwego azbestu. Jest to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale przede wszystkim zdrowia naszych mieszkańców. Zgodnie z krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 200-2032 zaplanowano usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Łącznie do 8 września 2022r. odebraliśmy i unieszkodliwiliśmy 89,600 Mg (ton) odpadów zawierających azbest, rozpatrując przy tym zadaniu 19 wniosków mieszkańców. W przyszłym roku i kolejnych zorganizowane będą następne zbiórki odpadów zawierających azbest - mówi Patrycja Sozańska z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

azbest

azbest

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Referatu Gospodarki Komunalnej UM Żarów