Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Nabór wniosków na usuwanie wyrobów...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

azbest
23-01-2023

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych

Gmina Żarów zamierza w 2023r. przystąpić do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W związku z tym w dniu 23 stycznia 2023r. rusza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów związanych z realizacją zadania polegającego na: pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest pochodzących z prac demontażowo – rozbiórkowych. Nie będą dofinansowane koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski wraz załącznikami można składać w dniach od 23 stycznia 2023r. do 03 lutego 2023r. Wnioski złożone poza terminem naboru zostaną odesłane do Wnioskodawcy.

Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 40 % kosztów kwalifikowanych (maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych to 700 zł za tonę unieszkodliwionego azbestu). Nadmiarowe odpady (przewyższające wnioskowaną ilości) nie podlegają dotacji. Wszystkie koszty przewyższające dotację WFOŚiGW pokrywa Właściciel nieruchomości (nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania w trakcie/po wykonaniu zadania).

Prace w całości wykona we wskazanym terminie podmiot wybrany przez Gminę Żarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z naborem WFOŚiGW we Wrocławiu termin zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć terminu 15 listopada 2023r. Nie ma możliwości refinansowania wcześniej poniesionych kosztów związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest. Wnioski można pobrać ze strony internetowej, w Biurze Obsługi Klienta oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, stanowisko ds. ochrony środowiska. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 306 73 21.

Informacja: Referat Komunalny Urzędu Miejskiego w Żarowie

Ikona pdfInformacja o wyrobach zawierających azbest, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [69.85 KB]

Ikona pdfWniosek na usuwanie wyrobów azbestowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [73.74 KB]