Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Ponad 3 miliony złotych na program...

  Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

podpisanie umowy na program "Ciepłe mieszkanie"
06-02-2023

Ponad 3 miliony złotych na program „Ciepłe Mieszkanie”

Burmistrz Leszek Michalak wraz ze skarbnikiem gminy Żarów Renatą Dawlewicz w piątek, 3 lutego podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Kwota przyznanego wsparcia dla gminy Żarów wynosi 3 067 500 złotych. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone dla mieszkańców gminy Żarów na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych. Umowa podpisana została podczas konferencji prasowej w Szczawnie Zdroju, w obecności wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski, wicewojewody dolnośląskiego Jarosława Kresy, wicemarszałka województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz Macieja Badory doradcy Elżbiety Witek Marszałek Sejmu RP.

- Program „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie programu „Czyste Powietrze” adresowanego do budynków jednorodzinnych, z którego skorzystało już 550 tys. gospodarstw domowych na kwotę 10,5 mld zł. Dofinansowanie obejmuje zastosowanie nowych źródeł ciepła: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – mówił podczas konferencji wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Celem Programu „Ciepłe mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Podobnie jak w Programie „Czyste Powietrze” wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych.

O szczegółach programu w gminie Żarów, a zwłaszcza terminie naboru wniosków poinformujemy Państwa niebawem.

Magdalena Pawlik

Podpisanie umowy z WFOŚiGW na program

podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"
podpisanie umowy na program "Ciepłe Mieszkanie"