Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Ochrona powietrza – Smog Mandat 500 zł za brak zgłoszenia?

  Ochrona powietrza – Smog

mandat
14-07-2022

Mandat 500 zł za brak zgłoszenia?

Osoby, które pomimo obowiązku nie zgłosiły źródła ciepła do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków muszą liczyć się z tym, że grozi im mandat w wysokości 500 zł.

Przypominamy, że 30 czerwca br. minął termin zgłoszenia wszystkich źródeł ciepła (ogrzewanie pomieszczeń i wody) jakie są zainstalowane i użytkowane w mieszkaniach, domach i lokalach użytkowych (kioski, sklepy, lokale usługowe, hale produkcyjne). Tego obowiązku nie dopełniono jeszcze dla ponad 500 obiektów.

lista gmin

Aby uniknąć mandatu należy niezwłocznie złożyć deklarację. Najprościej zrobić to na stronie internetowej: https://ceeb.gov.pl  logując się do bazy przy pomocy Profilu Zaufanego lub wypełniając deklarację papierową i składając ją w Urzędzie Miejskim w Żarowie – dotyczy to wyłącznie obiektów położonych na terenie gminy Żarów.

CEEB

Przypominamy, że deklaracji nie muszą składać osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych, którymi zarządzają: gmina Żarów, Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZGL, Paweł Szymański i Andrzej Wojciechowski. Administratorzy złożyli deklaracje zbiorcze dotyczące wszystkich mieszkań w tych budynkach.

Złożenie deklaracji jest szczególnie ważne dla tych osób, które nadal ogrzewają swoje mieszkania i domy węglem. Zgodnie z ustawą „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw” użytkownicy pieców węglowych będą mogli kupić węgiel po cenie 996,60 zł za tonę ale pod warunkiem, że złożyli deklarację do bazy CEEB. Przy zakupie węgla będą musieli okazać dokument potwierdzający ten fakt. Najprostszym rozwiązaniem jest posiadanie potwierdzenia, że dokonano zgłoszenia.

Urząd Miejski w Żarowie nie wydaje zaświadczeń o dokonaniu wpisu do bazy CEEB. Jedynym dokumentem potwierdzającym jest kopia deklaracji.

Osoby, które samodzielnie dokonywały wpisu przez internet mogą wydrukować sobie deklarację po zalogowaniu się do CEEB.

Ci, którzy składali deklaracje papierowe i nie zostawili sobie kopii oraz mieszkańcy budynków administrowanych przez zarządców mogą zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Żarowie o wydanie kopii tej deklaracji. Kopie wydawane są w pok. nr 10 na 1 piętrze Urzędu wyłącznie osobom, które deklarację złożyły samodzielnie. Przy odbiorze należy wylegitymować się dokumentem tożsamości.