Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Ekspozycja odzieży roboczej...

  Rozwój wsi i Rolnictwo

Działania prewencyjne KRUS KRUS promuje wyroby dla rolnictwa o najwyższych parametrach jakości, bezpieczeństwa użytkowania, nowoczesne konstrukcyjnie. Prezes Kasy nadaje zezwolenia na „Znak Bezpieczeństwa KRUS" producentom wyrobów sprawdzonych w praktyce, poddanych dodatkowej dobrowolnej atestacji. Prezes Kasy nagradza statuetką „Dobrosław" i wyróżnieniami targowymi wyroby zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. „Dobrosław" - sława producentom, zwiększającym bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym
05-11-2019

Ekspozycja odzieży roboczej oznaczonej Znakiem Bezpieczeństwa KRUS

Placówka Terenowa KRUS w Świdnicy zaprasza serdecznie rolników do odwiedzenia siedziby placówki, gdzie eksponowana jest odzież robocza firmy Grene oznaczona Znakiem Bezpieczeństwa KRUS.

Znak Bezpieczeństwa KRUS to wyróżnienie ustanowione 1 stycznia 1995 r. przez Prezesa Kasy, mające na celu poinformowanie nabywcy, że wyrób oznaczony tym znakiem zapewnia większe bezpieczeństwo w użytkowaniu oraz umożliwienie producentowi wykorzystania tego oznakowania do promocji wyrobu. Prezes KRUS nadaje Znak Bezpieczeństwa maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS w sposób trwały i używania go w działalności marketingowej. Dostawca (producent, importer, sprzedawca) występujący o nadanie „Znaku Bezpieczeństwa KRUS” dobrowolnie poddaje atestacji swój wyrób, zarówno pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa biernego (konstrukcja) – badania laboratoryjne, jak i czynnego (zaistnienie wypadków z udziałem danego urządzenia w przeszłości – ryzyko szczątkowe), potwierdzonego w praktyce.

W ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom zachęcamy rolników do zainwestowania w odpowiednio dobraną odzież i obuwie robocze, przystosowane do wykonywanych czynności, co niewątpliwie pozwoli uniknąć szeregu urazów i zapobiegnie ewentualnym obrażeniom ciała. Przypominamy Państwu, że ubranie robocze powinno być wygodne i przylegające do ciała, aby uniknąć niebezpieczeństwa pochwycenia przez ruchome części pracującej maszyny, należy stosować kombinezony lub spodnie ogrodniczki i bluzę. Dane statystyczne dotyczące wypadków w rolnictwie pokazują, że połowa zdarzeń to upadki osób, a często ich główną przyczyną jest nieodpowiednie obuwie robocze lub użytkowanie obuwia zużytego. Odpowiednie obuwie robocze powinno posiadać protektor na podeszwie zwiększający bezpieczeństwo poruszania się po różnych nawierzchniach, usztywniać staw skokowy, uniemożliwiać przebicie stopy od dołu, wyposażone w podnosek ochronny zabezpieczający palce stóp przed uderzeniem. Wierzymy, że odpowiednio dobrane do zagrożeń obuwie robocze i odzież robocza pozwoli ochronić to co jest najcenniejsze – czyli zdrowie i życie.

Opracowała: Samodzielny inspektor Lucyna Jabłonka w oparciu o materiały prewencyjne ze strony www.krus.gov.pl

Placówka Terenowa KRUS w Świdnicy