Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sołectwa

Sołectwa

 

 

Lp Miejscowość Liczba mieszkańców
stan na
25 kwietnia 2019 r.
Sołtys Rada Sołecka
stali czasowi
1 Bożanów 136 3 Agnieszka Mazur
723-925-883

Rafał Lewicki- Przewodniczący RS
Piotr Ślązak - Członek RS
Kamila Ślązak- Członek RS
Dorota Woźna- Członek RS
Renata Borowska - Członek RS

Katarzyna Synówka - Członek RS

Maria Jakubiec - Członek RS

Paulina Koprowska - Członek RS

2 Buków 422 7

Jakub Chrebela
74-85-07-351

Witold Adamski - Przewodniczący RS
Iwona Chlewicka- Członek RS
Iwona Kłyszejko - Członek RS
Katarzyna Lipińska - Członek RS
Anna Szpunar- Członek RS
Marcin Surnik - Członek RS
Adam Gadzicki - Członek RS

Dominika Chlewicka - Członek RS

3 Gołaszyce 120 2 Jolanta Urbanik
607-216-995
Mariusz Góra - Przewodniczący RS
Justyna Onopa- Członek RS
Maria Różańska - Członek RS
4 Imbramowice 580 5

Agnieszka Ciastoń
607-511-236

Paulina Noskowicz - Przewodnicząca RS
Justyna Seruga- Członek RS
Bogusław Kaczorowski - Członek RS
Magdalena Dobrzańska - Członek RS
Dominika Gałka-Ligiecka - Członek RS
Piotr Kaczorowski - Członek RS
Tarnawa 29 -
5 Kalno 376 - Alicja Piotrowska-Wąż
667-202-652
Dominika Plizga - Przewodnicząca RM
Jakub Jastrzębski- Członek RS
Maciej Zięba - Członek RS
Michał Wąż- Członek RS
Krystian Dąbrowski - Członek RS
Zofia Kusio - Członek RS
Magdalena Dąbrowska- Członek RS
Wostówka 58 2
6 Kruków 184 4 Magdalena Rypan

Robert Miodowski - Przewodniczący RS
Leszek Bendlewski - Członek RS
Agnieszka Banasik - Członek RS
Urszula Witkowska - Członek RS

Przemysław Kuźmicki - Członek RS

 

7 Łażany 679 1 Armand Toporowski

Piotr Policht - Przewodniczący RS
Przemysław Łabiak - Członek RS
Michał Mytych - Członek RS
Paweł Podolak - Członek RS
Małgorzata Bernat- Członek RS
Anna Jaryczewska - Członek RS
Krystyna Faruń - Członek RS

Kazimiera Majcher - Członek RS

Grzegorz Pułaczewski - Członek RS

8 Marcinowiczki 35 - Artur Bernatowicz
74-85-07-157

Dorota Koczur - Przewodnicząca RS
Krzysztof Dobrowolski - Członek RS
Wioletta Bernatowicz - Członek RS

Eugeniusz Bernatowicz - Członek RS

9 Mielęcin 166 - Iwona Świętak
501-034-610

Marcin Wojtusiszyn - Przewodniczący RS
Sławomir Pokój - Członek RS
Agnieszka Mozgała - Członek RS
Piotr Pudlik - Członek RS
Anna Zielińska - Członek RS

Katarzyna Świętak - Członek RS

Kinga Socha - Członek RS

10 Mikoszowa 164 -

Elżbieta Jaremko
609-356-191

Dorota Walkarz - Przewodnicząca RS
Andrzej Stark- Członek RS
Teresa Lelotko - Członek RS
Łukasz Wądołowski - Członek RS
Piotr Lelotko - Członek RS

Regina Moździerz-Chmiel - Członek RS

Magdalena Gromek - Członek RS

Izabela Miśkiewicz - Członek RS

Wiktor Salwowski - Członek RS

11 Mrowiny 989 15 Karolina Policht
502-186-102
Teresa Okarma - Przewodnicząca RS
Patryk Czyż - Członek RS
Justyna Zapora - Członek RS
Daria Janicka - Członek RS
Agata Konieczna - Członek RS
Agata Jania - Członek RS
Patrycja Janicka - Członek RS
Ewelina Studnicka - Członek RS
12 Pożarzysko 250 3 Mateusz Kraszewski
889-798-132
Andrzej Maćkała- Przewodniczący RS
Edyta Stańczyk - Członek RS
Justyna Kudła - Członek RS
Elżbieta Mnich - Członek RS
Wioletta Brańka - Członek RS
13 Przyłęgów 277 1 Agnieszka Proniewicz
692-161-842

Izabela Wardzyńska - Przewodnicząca RS
Marcin Chrzan - Członek RS
Barbara Giniewicz - Członek RS
Sylwia Dulemba - Członek RS
Amanda Wardzyńska - Członek RS
Helena Lewicka - Członek RS
Rafał Korzeniowski - Członek RS

Grzegorz Lewicki - Członek RS

14 Pyszczyn 166 4 Anna Marczak
74-85-07-252
Agnieszka Kaczmarzyk - Przewodnicząca RS
Mateusz Michalski - Członek RS
Dorota Janik - Członek RS
Radosław Skorupski - Członek RS
15 Siedlimowice 164 -

Dawid Wochnik
698-199-593

Jan Sikorski- Przewodniczący RS
Mateusz Figiela - Członek RS
Krystian Bednarczyk- Członek RS
Beata Śliwa - Członek RS
Arkadiusz Markiewicz - Członek RS

Ewa Figiela - Członek RS

Witold Markiewicz - Członek RS

16 Wierzbna 724 47 Mariusz Bryła

Karolina Brejnakowska - Przewodniczący RS
Agnieszka Cieślik - Członek RS
Karolina Morawska -  Członek RS
Dorota Wawryszyn - Członek RS
Michał Bieniasz - Członek RS

Marcin Osetek - Członek RS

17 Zastruże 111 - Małgorzata Siemińska
535-975-488

Barbara Rączka - Przewodnicząca RS
Ilona Sobańska - Członek RS
Monika Gałka - Członek RS

Anita Uszczyk - Członek RS

Joanna Kulpińska - Członek RS

18 Żarów 6 644 152     
  Razem 12 274 243    
12 517