Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Wynajem świetlic wiejskich

Wynajem świetlic wiejskich

Ze świetlic wiejskich mogą korzystać osoby fizyczne, prawne, jak i organizacje społeczne.

Świetlice wiejskie mogą być odpłatnie wynajmowane m.in. na uroczystości rodzinne, tj. wesela, chrzciny, komunie, przyjęcia urodzinowe itp., kursy i szkolenia komercyjne, zebrania Komitetów Wyborczych.

Świetlice wiejskie nieodpłatnie udostępnia się na cele użyteczności publicznej, tj.:

  • zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Miasta Żarów, Radę Miejską w Żarowie, Sołtysów i Rady Sołeckie,
  • zebrania: Sołtysów, Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów sportowych, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich – działających na terenie Gminy Żarów,
  • imprezy, zabawy i spotkania organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Żarów oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Żarów,
  • spotkania okolicznościowe typu Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Spotkania Opłatkowe itp. – po uiszczeniu opłaty zaliczki za media i po akceptacji Burmistrza Miasta Żarów,
  • imprezy dochodowe organizowane przez Rady Sołeckie, Rady Rodziców przy Szkołach Podstawowych, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Parafialne i innych organizacji działających na terenie Gminy Żarów – po przedstawieniu konkretnych propozycji wydatkowania planowanych dochodów i uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Żarów,
  • kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Żarów – po akceptacji Burmistrza

Świetlice wiejskie mogą być za zezwoleniem Burmistrza Miasta Żarów wynajmowane za połowę stawki ustalonej za wynajem dla osób szczególnie zaangażowanych w prace na rzecz społeczności wiejskiej. Akceptacja przez Burmistrza Miasta Żarów następuje po wniesieniu podania w sprawie wynajmu świetlicy wiejskiej.

W przypadku braki akceptacji Burmistrza świetlice udostępnia się na zasadach jak w pkt.1.

W przypadku korzystania ze świetlic wiejskich wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, w okresie związania celem projektu, osoby biorące świetlicę do używania zawierają z Gminą pisemną umowę użyczenia świetlicy.

Wynajem nie odbywa się w świetlicach, w których przeprowadzany jest remont.

Korzystający z obiektów oprócz opłat za wynajem wpłacają zaliczkę na media w kwocie 249,30 zł - rozliczenie zaliczki następuje po zakończeniu umowy i zdaniu lokalu - zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym świetlicy, w którym spisywane jest zużycie mediów. Różnica w rozliczeniu zaliczki może zostać wypłacona najemcy po naprawie ewentualnych szkód powstałych z winy najemcy. Osoby chcące wynająć świetlicę wiejską podpisują stosowną umowę oraz wpłacają zaliczkę na media i opłatę za wynajem w kasie Urzędu Miejskiego.

Poniżej przedstawiamy aktualny cennik opłat za wynajem świetlic wiejskich za jeden dzień kalendarzowy - podane opłaty są cenami netto, do każdej z nich należy doliczyć 23% podatek VAT.

Lista miejscowości z podziałem cenowym stawki godzinowej i dziennej
  Miejscowość Stawka godzinowa
netto
Stawa za jeden
dzień kalendarzowy
netto
1. Buków 35,00 300,00
2. Imbramowice 40,00 350,00
3. Kalno 35,00 200,00
4 Kruków 35,00 200,00
5. Mikoszowa 35,00 250,00
6. Pożarzysko 35,00 300,00
7. Siedlimowice 30,00 100,00
8. Wierzbna 45,00 400,00
9. Bożanów 35,00 250,00
10. Gołaszyce 35,00 250,00
11. Pyszczyn 35,00 250,00

Kto chciałby wynająć świetlicę wiejską znajdującą się pod zarządem Gminy Żarów (dotyczy miejscowości: Bożanów, Buków, Imbramowice, Kalno, Gołaszyce, Mikoszowa, Pyszczyn, Pożarzysko, Siedlimowice, Wierzbna, Zastruże) zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do Urzędu Miejskiego w Żarowie, zaakceptowany uprzednio przez sołtysa danej miejscowości.

Wprowadzenie pisemnych wniosków usprawni zarządzanie terminarzem wynajmów, a także podyktowane jest względami bezpieczeństwa, wobec coraz częstszych ekscesów związanych z wynajmem sal na tzw. przyjęcia okolicznościowe.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku chęci wynajmu świetlic w miejscowościach Łażany, Mielęcin, Mikoszowa i Przyłęgów prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Centrum Kultury i Sportu, które zarządza świetlicami w ww. miejscowościach.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 8 lub poniżej:

Do pobrania:

Ikona docWniosek o wynajem/ użyczenie sali wiejskiej - do pobrania i wydrukowania, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [23.00 KB]

Ikona docKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [16.00 KB]