Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Wynajem świetlic wiejskich

Wynajem świetlic wiejskich

Ze świetlic wiejskich mogą korzystać osoby fizyczne, prawne, jak i organizacje społeczne.

Świetlice wiejskie mogą być odpłatnie wynajmowane m.in. na uroczystości rodzinne, tj. wesela, chrzciny, komunie, przyjęcia urodzinowe itp., kursy i szkolenia komercyjne, zebrania Komitetów Wyborczych.

Świetlice wiejskie nieodpłatnie udostępnia się na cele użyteczności publicznej, tj.:

 • zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Miasta Żarów, Radę Miejską w Żarowie, Sołtysów i Rady Sołeckie,
 • zebrania: Sołtysów, Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów sportowych, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich – działających na terenie Gminy Żarów,
 • spotkania okolicznościowe typu Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Spotkania Opłatkowe itp. – po uiszczeniu opłaty zaliczki za media i po akceptacji Burmistrza Miasta Żarów,
 • imprezy dochodowe organizowane przez Rady Sołeckie, Rady Rodziców przy Szkołach Podstawowych, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Parafialne i innych organizacji działających na terenie Gminy Żarów – po przedstawieniu konkretnych propozycji wydatkowania planowanych dochodów i uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Żarów,
 • kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Żarów – po akceptacji Burmistrza

Osoby szczególnie zaangażowane w prace na rzecz społeczności lokalnej mogą wynająć świetlicę wiejską z 20% upustem. Akceptacja Burmistrza będzie następować po wniesieniu podania w sprawie wynajmu świetlicy.

W przypadku braku akceptacji Burmistrza świetlice udostępnia się na zasadach jak w pkt.1.

Wynajem nie odbywa się w świetlicach, w których przeprowadzany jest remont. Osoby chcące wynająć świetlicę wiejską podpisują stosowną umowę oraz wpłacają zaliczkę na media i opłatę za wynajem w kasie Urzędu Miejskiego. Zaliczka za wodę i ścieki w kwocie 150 zł netto plus 8% VAT, co daje kwotę brutto 162,00 zł oraz zaliczka za energię elektryczną w kwocie 274,80 zł plus 23% VAT, co daje kwotę brutto 338,00 zł.

Poniżej przedstawiamy aktualny cennik opłat za wynajem świetlic wiejskich za jeden dzień kalendarzowy - podane opłaty są cenami netto, do każdej z nich należy doliczyć 23% podatek VAT.

Lista miejscowości z podziałem cenowym stawki godzinowej i dziennej
  Miejscowość Stawka godzinowa
netto
Stawka za jeden
dzień kalendarzowy
netto
1. Buków 45,00 390,24
2. Imbramowice 50,00 447,15
3. Kalno 45,00 260,16
4 Kruków 45,00 260,16
5. Mikoszowa 45,00 325,20
6. Pożarzysko 45,00 390,24
7. Siedlimowice 40,00 130,08
8. Wierzbna 55,00 500,00
9. Bożanów 45,00 325,20
10. Gołaszyce 45,00 325,20
11. Pyszczyn 45,00 325,20

Kto chciałby wynająć świetlicę wiejską znajdującą się pod zarządem Gminy Żarów (dotyczy miejscowości: Bożanów, Buków, Imbramowice, Kalno, Gołaszyce, Mikoszowa, Pyszczyn, Pożarzysko, Siedlimowice, Wierzbna, Zastruże) zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do Urzędu Miejskiego w Żarowie, zaakceptowany uprzednio przez sołtysa danej miejscowości.

Wprowadzenie pisemnych wniosków usprawni zarządzanie terminarzem wynajmów, a także podyktowane jest względami bezpieczeństwa, wobec coraz częstszych ekscesów związanych z wynajmem sal na tzw. przyjęcia okolicznościowe.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku chęci wynajmu świetlic w miejscowościach Łażany, Mielęcin, Mikoszowa i Przyłęgów prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Centrum Kultury i Sportu, które zarządza świetlicami w ww. miejscowościach.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 11 lub poniżej:

Do pobrania:

Ikona pdfWniosek na wynajem świetlicy wiejskiej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [85.43 KB]

Ikona docKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [16.00 KB]

Ikona pdfZarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Żarów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [106.91 KB]

    ADRESY ŚWIETLIC, OPIEKUNOWIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE ŻARÓW

 

Lp.

Sołectwo

Świetlica Wiejska-adres

Opiekunowie świetlic wiejskich - nr kontaktowy

 1.  

Bożanów

Bożanów 17

p. Agnieszka Mazur  723-925-883

 1.  

Buków

Buków, ul. Lipowa 25

p. Wiesława Chrebela 74 85073 51

 1.  

Gołaszyce

Gołaszyce 1a

p. Eugeniusz Banach 693-057-176

 1.  

Imbramowice

Imbramowice,ul. Żarowska 34

p. Cyryla Walkiewicz 503-541-979

 1.  

Kalno

Kalno, ul. Diamentowa 43

p. Władysława Salamon 74-850-53-42

 1.  

Kruków

Kruków, ul. Wojska Polskiego 9a

p. Krystyna Ziaja 74-8580-189

 1.  

Łażany

Łażany, ul. Strzegomska 4

GCKiS- Krystyna Faruń 602-329-334

 1.  

Mikoszowa

Mikoszowa 14

p. Elżbieta Jaremko 609 356 191

 1.  

Mrowiny

ul. Wojska Polskiego 57

GCKiS- Danuta.Wojak 722-141-904

 1.  

Mielęcin

Mielęcin 20

GCKiS- Krystyna Banasiak 694-918-535

 1.  

Pyszczyn

Pyszczyn 40

p. Ryszard Pawlik 502-347-505

 1.  

Pożarzysko

Pożarzysko 9

p. Krzysztof Stańczyk 666-022-270

 1.  

Przyłęgów

Przyłęgów 9

GCKiS- Agnieszka Proniewicz 692-161-842

 1.  

Siedlimowice

Siedlimowice 31/1

p. Daniela Wochnik 783-670-796

 1.  

Wierzbna

Wierzbna, ul. Świdnicka 21 a

p. Teresa Pawlikowska 600-665-033