Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Mądrze postępujesz wypadku nie...

  Rozwój wsi i Rolnictwo

Logo programu: MĄDRZE POSTĘPUJESZ WYPADKU NIE SPOWODUJESZ
24-07-2020

Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz

Trwają żniwa – okres wzmożonych prac polowych, gdy rolnik narażony jest na wypadki, wykonując pracę w pośpiechu, w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wysokiej temperatury.

W tym czasie dochodzi do wielu drastycznych i skutkujących rozległymi urazami zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych. Najczęstszymi przyczynami tych wypadków jest lekceważenie zasad bezpieczeństwa, spadek koncentracji wynikający z pośpiechu oraz zły stan maszyn rolniczych. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach rolnych jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek oraz zorganizować pracę tak, aby znalazł się czas na odpoczynek i regenerację sił. Zdarzeniom wypadkowym można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy oraz przestrzeganie następujących zasad:

  • dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa
  • użytkowanie tylko sprawnych maszyn i urządzeń wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy, kierowniczy oraz sygnalizację świetlną
  • usuwanie awarii, zanieczyszczeń i blokad przy wyłączonym napędzie maszyn
  • prawidłowe zabezpieczanie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju
  • wyposażenie maszyn w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty
  • zachowanie zasad ostrożności podczas transportu zarówno ludzi, jak i ładunków
  • zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed osunięciem i upadkiem ze środka transportu
  • stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała, odpowiednich ochron osobistych oraz obuwia roboczego o należytej przyczepności z podnoskami

Oprócz wymienionych powyżej zasad bardzo ważne jest również samopoczucie. Podczas pracy należy robić przerwy, pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu oraz spożywaniu posiłków regeneracyjnych. Przestrzegamy przed przystępowaniem do pracy po spożyciu alkoholu, bądź spożywania go podczas pracy.

Apelujemy szczególnie do gospodarstw, gdzie przebywają dzieci, aby przy wykonywaniu nawet najprostszych prac pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w strefie zagrożenia. Przypominamy, że zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi. Czynność ta wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych, posiadających wymagane uprawnienia. Brak dostatecznych umiejętności przy obsłudze ciągnika i ograniczone możliwości psychofizyczne dzieci mogą doprowadzić do wypadku. Ofiarą zdarzenia może być nie tylko kierowca, ale również osoba znajdująca się w pobliżu pojazdu. Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolniczych – szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych. Podczas ich bezpośredniej obsługi występuje ryzyko pochwycenia przez elementy ruchome, skaleczenia, a nawet amputacji kończyn. Pamiętajmy, że niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych. Najmłodsi nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, dlatego dorośli powinni rozmawiać z nimi o niebezpieczeństwach związanych na przykład z zabawą w pobliżu pola, na którym pracują maszyny. Ryzyko przygniecenia, potrącenia lub przejechania przez maszynę rolniczą dotyczy szczególnie małych dzieci, które mogą być niezauważone przez operatora. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu maszyn również z uwagi na szkodliwy hałas i zapylenie towarzyszące ich pracy.

Na stronie internetowej KRUS dostępna jest lista kontrolna, przy pomocy której można kompleksowo zidentyfikować potencjalne źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie. Listy takie również dostępne są w siedzibie świdnickiej Palcówki.

Życzymy rolnikom spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów,
a dzieciom radosnych i udanych wakacji.

Opracowała:
Samodzielny inspektor Lucyna Jabłonka
w oparciu o materiały prewencyjne ze strony www.krus.gov.pl
Placówka Terenowa KRUS w Świdnicy