Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Bezpłatne szkolenie dla rolników...

  Rozwój wsi i Rolnictwo

szkolenie rolnicy
13-07-2021

Bezpłatne szkolenie dla rolników "Dotacje dla rolnictwa"

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda oraz poseł Agnieszka Soin zapraszają rolników na bezpłatny webinar informacyjny "Dotacje dla rolnictwa".

Webinar odbędzie się w dniu 16 lipca 2021r.  na platformie Teams. Tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

· Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników (między innymi popularne dofinansowanie w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych).

KOWR:     

· Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.

NFOŚiGW:

· Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);

· Program Agroenergia;

· Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;

· Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;

· Program Czyste Powietrze;

KRUS:

· Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników

· Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus,  e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,  e-zaświadczenie

· Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Grupa Azoty:

· trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)

· CBJ: badania gleby.

Link do połączenia zostanie opublikowany na stronie www.arimr.gov.pl oraz na profilu FB. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurami Powiatowymi 668 637 305 Sławomir Krawczyk lub naszym Oddziałem Regionalnym – z Panią Justyną Borysewicz pod numerem tel: 71-364-71-18 wew. 6211.