Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich

  Rozwój wsi i Rolnictwo

KGW Bożanów
27-09-2022

Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca członków Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”, którego Liderem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Partnerem została fundacja „Edukacja bez barier”.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem projektu jest dostosowanie uczestniczek i uczestników szkoleń do życia w nowej rzeczywistości powstałej w związku z epidemią COVID-19, a wymagającej od nich większych kompetencji cyfrowych, dzięki którym będą mogli w pełni uczestniczyć w wielu dziedzinach życia i korzystać z usług online. Ważne jest również zmniejszenie wykluczenia cyfrowego i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa w szczególności osób w wieku 50+, 60+ z obszarów wiejskich oraz zachęcenie do korzystania z nowych technologii. Kolejną wartością dodaną realizacji przedsięwzięcia pozostaje możliwość  wsparcia szkoleniami zrzeszonych w KGW osób w prowadzeniu działalności gospodarczej w sieci – e-commerce.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfrowe-kola-gospodyn-wiejskich

Informacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich