Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Fundusz sołecki na 2023 rok podzielony

  Rozwój wsi i Rolnictwo

mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego
03-10-2022

Fundusz sołecki na 2023 rok podzielony

Zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy sołectw decydowali, na jakie zadania zostaną przeznaczone środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego.

W spotkaniach z mieszkańcami udział wzięli burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie. Oprócz mieszkańców, sołectwa reprezentowali także radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz przedstawiciele Rad Sołeckich. Mieszkańcy zaplanowali do realizacji różne przedsięwzięcia, zgłaszając swoje pomysły i wnioski. Realizacja zadań, jakie mieszkańcy wsi wyznaczyli w ramach funduszu sołeckiego będzie uwzględniona w projekcie budżetu na 2023 rok.

- Cieszę się, że mieszkańcy wsi tak licznie uczestniczyli w zebraniach wiejskich, wspólnie decydując, na jakie inwestycje przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego. Dziękuję sołtysom za sprawną organizację zebrań, a mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniach, cenne uwagi oraz wnioski – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Przypomnijmy, że fundusz sołecki to wyodrębniona pula środków z budżetu gminy, która pozostaje do dyspozycji sołectw i mieszkańców, którzy podczas zebrań wiejskich decydują na jakie cele przeznaczyć pieniądze w kolejnym roku. Są to konkretne pieniądze, które mieszkańcy sołectw mogą wydać zgodnie ze swoimi potrzebami. Do podziału łącznie dla wszystkich sołectw przeznaczona była kwota w wysokości 486.940,58 złotych.

ZADANIA ZAPLANOWANE PRZEZ SOŁECTWA NA 2023 ROK:

MIELĘCIN:

- imprezy cykliczne, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie oświetlenia, doposażenie placu zabaw.

MIKOSZOWA:

- imprezy cykliczne, zakup monitoringu, utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia na świetlice wiejską, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw- budowa wiaty.

PRZYŁĘGÓW:

- imprezy cykliczne, utrzymanie czystości na przystankach, doposażenie boiska sportowego, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

IMBRAMOWICE:

- imprezy cykliczne, zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, wykonanie chodnika na ul. Żarowskiej, doposażenie placu zabaw, zakup wyposażenia na świetlicę wiejską, wykonanie oświetlenia, utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia.

BUKÓW:

- doposażenie  OSP, zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, wykonanie chodnika, utrzymanie terenów zielonych, imprezy cykliczne, wykonanie oświetlenia, zakup wyposażenia na świetlice wiejską.

POŻARZYSKO:

- imprezy cykliczne, wykonanie oświetlenia, zakup munduru wyjściowego dla jednostki OSP, serwis traktorka, wymiana okien i drzwi w OSP.

SIEDLIMOWICE:

- imprezy cykliczne, utrzymanie terenów zielonych-usługa koszenia, remont świetlicy, zakup skrzynki rozdzielczej, pojemnika na nakrętki, remont witaczy, zakup kostki wraz z usługą - przed świetlicą wiejską, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

GOŁASZYCE:

- imprezy cykliczne, zagospodarowanie terenów zielonych-budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

MARCINOWICZKI:

- imprezy cykliczne, utwardzenie drogi.

PYSZCZYN:

- wykonanie szafy na świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy wiejskiej, imprezy cykliczne.

ZASTRUŻE:

- imprezy cykliczne, wykonanie oświetlenia, zakup progu zwalniającego.

BOŻANÓW:

- wykonanie chodnika, zakup kostki na przystanek autobusowy, imprezy cykliczne, zakup progu zwalniającego.

KALNO:

- imprezy cykliczne, utrzymanie terenów zielonych-usługa koszenia, wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją, wykonanie siłowni zewnętrznej, wykonanie chodnika.

WIERZBNA:

- wyposażenie jednostki OSP, remont szatni sportowej, zakup wody, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wykonanie oświetlenia, imprezy cykliczne, utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia, wykonanie chodnika.

MROWINY:

- wykonanie chodników, zakup kosiarko-piły do koszenia, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych wokół sklepu, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa, doposażenie OSP.

KRUKÓW:

- imprezy cykliczne, serwis kosiarki, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do działalności zespołu Krukowianie, zakup monitoringu, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, utrzymanie terenów zielonych-usługa koszenia.

ŁAŻANY:

- imprezy cykliczne, oświetlenie, zakup bramek treningowych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kamery fotopułapki, namiotów, lamp przenośnych, przedłużaczy, oświetlenia, spowalniacza sygnalizującego, ławek, utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, wymiana uszkodzonych desek na trybunach sportowych.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z UM Żarów

 

 

Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego

zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie
zebrania wiejskie