Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Nabór wniosków w programie azotanowym

  Rozwój wsi i Rolnictwo

żniwa
11-10-2022

Nabór wniosków w programie azotanowym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało ulotkę dotyczącą planowanych naborów wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Są w niej zawarte informacje ważne dla rolników, którzy planują wnioskować o środki w ramach tzw. programu azotanowego.

Ważne informacje dla rolników

Rolnicy przygotowujący się do udziału w planowanych naborach w tzw. programie azotanowym znajdą w niej pomocne informacje dotyczące:

  • zasad dostosowania gospodarstw prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich do wymogów programu, w tym właściwego przechowywania nawozów naturalnych oraz wsparcia w tym zakresie;
  • form wsparcia w tzw. programie azotanowym;
  • szczegółów naboru.

Wsparcie w programie azotanowym

Nabór wniosków o pomoc będzie realizowany w ramach pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach PROW 2014–2020. Wsparcie obejmie obszar całego kraju.

Projekt ulotki został przygotowany we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ikona pdfUlotka informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.64 MB]