Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Tańszy prąd do 3000 kWh dla rolnika....

  Rozwój wsi i Rolnictwo

prąd
23-11-2022

Tańszy prąd do 3000 kWh dla rolnika. Jakie dokumenty złożyć i do kiedy?

Aby mieć tańszy prąd do 3000 kWh, rolnicy muszą złożyć odpowiednie dokumenty. Skąd wziąć formularze? Co należy w nie wpisać i do nich załączyć? Wyjaśniamy i publikujemy wzory.

W 2023 roku rolnicy mają mieć zagwarantowaną cenę prądu na obecnym poziomie do 3000 kWh zużycia rocznego. Po przekroczeniu tego limitu za 1 MWh zapłacą maksymalnie 693 zł. Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 r.

Jakie dokumenty i do kiedy musi złożyć rolnik, żeby skorzystać z zamrożonej ceny prądu?

Żeby skorzystać z zamrożonych cen prądu, rolnicy muszą złożyć do swojej firmy energetycznej oświadczenie o zamrożeniu cen prądu. Mają na to czas do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli nie dostarczą tych dokumentów, stracą możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2023 roku. Wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii. 

W oświadczeniu rolnik powinien:

  • podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję,
  • załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Nie wszyscy rolnicy skorzystają z tańszego prądu

Warto pamiętać, że limit 3 MWh będzie jednak przysługiwał w sytuacji, gdy punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, pod warunkiem że służą one wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. 

Z tego zapisu można wnioskować, że jeśli rolnik ma oddzielny licznik na gospodarstwo oraz na budynek mieszkalny, to nie będzie mógł skorzystać z limitu 3 MWh. Pozostanie mu jedynie limit zużycia przewidziany dla gospodarstw domowych, który wynosi 2000 kWh albo 2600 kWh, jeśli posiada Kartę Dużej Rodziny albo jeśli jest osobą niepełnosprawną lub ma taką w swoim gospodarstwie domowym

Przedsiębiorcy rolni mają czas tylko do końca listopada

Gwarantowane ceny prądu mają mieć także producenci rolni, którzy są mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Dla nich maksymalna stawka ma wynosić 785 zł za MWh.

Aby korzystać z energii elektrycznej w tej cenie, powinni oni do 30 listopada br., złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną). Wzór można pobrać ze strony ministerstwa klimatu.

Wniosek Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej

Wzory oświadczeń przygotowane przez dostawców prądu:

1. https://www.tygodnik-rolniczy.pl/media/uploads/oswiadczenie_o_spenianiu_warunkow_pozwalajacych_na_uznanie_za_odbiorce_uprawnionego__tauron.pdf

2. https://www.tygodnik-rolniczy.pl/media/uploads/oswiadczenie_o_spenianiu_warunkow_pozwalajacych_na_uznanie_za_odbiorce_uprawnionego__stoen_e.on.pdf

3. https://www.tygodnik-rolniczy.pl/media/uploads/oswiadczenie_o_spenianiu_warunkow_pozwalajacych_na_uznanie_za_odbiorce_uprawnionego__energa.pdf

4. https://www.tygodnik-rolniczy.pl/media/uploads/oswiadczenie_o_spenianiu_warunkow_pozwalajacych_na_uznanie_za_odbiorce_uprawnionego__pge.pdf

5. https://www.tygodnik-rolniczy.pl/media/uploads/oswiadczenie_o_spenianiu_warunkow_pozwalajacych_na_uznanie_za_odbiorce_uprawnionego__enea.pdf

Informacja: Tygodnik Poradnik Rolniczy