Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Święto wszystkich sołtysów

  Rozwój wsi i Rolnictwo

sołtysi gminy Żarów
13-03-2023

Święto wszystkich sołtysów

Sołtys – jak można nazwać go inaczej? Człowiek orkiestra, menadżer, złota rączka, ktoś od wszystkiego... Na wsi każdy zna go osobiście. To po prostu ktoś komu można zaufać i powierzyć wspólne sprawy.

Z okazji Dnia Sołtysa burmistrz Leszek Michalak oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie złożyli naszym gospodarzom wsi najserdeczniejsze życzenia i wręczyli upominki. Sołtysi odebrali również podziękowania za dotychczasową i pełną poświęcenia pracę na rzecz swojego sołectwa.

- Jesteście liderami swoich wsi, pracujecie z pasją i dla dobra wszystkich mieszkańców. To właśnie Wy jesteście najbliżej lokalnej społeczności i najbardziej dostrzegacie ich potrzeby. Dziękujemy za wywiązywanie się z tej odpowiedzialności. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, wiele wytrwałości w realizacji dalszych planów i zamierzeń na rzecz sołectwa, satysfakcji oraz zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej – życzył burmistrz Leszek Michalak.

Niespodzianką dla wszystkich sołtysów był Sołecki Turniej w kręgle, któremu, jak zawsze towarzyszyła dobra zabawa. Turniej wyłonił zwycięzców, choć nie o rywalizację tutaj chodziło tylko o wspólną integrację. Puchary wywalczyli sołtysi Łażan (I miejsce sołtys Łażan Armand Toporowski) i Wierzbnej (II miejsce sołtys Wierzbnej Mariusz Bryła) oraz przewodniczący Rady Sołeckiej Siedlimowic (III miejsce przewodniczący Rady Sołeckiej Jan Molzahn).

Na terenie gminy Żarów pracuje siedemnastu sołtysów, a wśród nich funkcję tę pełni 8 pań i 9 panów. Do ich obowiązków należy głównie pobór podatków od mieszkańców, organizacja zebrań wiejskich, uczestnictwo w naradach sołtysów, spotkaniach i uroczystościach gminnych, przekazywanie ważnych informacji z gminy, zarządzanie funduszem sołeckim oraz organizacja życia społecznego na wsi.

Magdalena Pawlik

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa