Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Komisja Rolnictwa z udziałem kół...

  Rozwój wsi i Rolnictwo

Na zdjęciu uczestnicy podczas posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
16-03-2023

Komisja Rolnictwa z udziałem kół łowieckich

Zaopiniowanie planów łowieckich było tematem obrad Komisji Rolnictwa, która odbyła się w środę, 15 marca w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Posiedzenie Komisji odbyło się z udziałem przedstawicieli kół łowieckich działających w obrębie gminy Żarów: „Nemrod”, „Jarząbek”, „Sylwan”, „Knieja”, „Dzik”. W spotkaniu wzięli również udział zastępca burmistrza Przemysław Sikora, radni Rady Miejskiej Waldemar Ganczarek (przewodniczący komisji), Barbara Zatoń i Mieczysław Myrta, sołtysi oraz rolnicy z terenu gminy Żarów.

posiedzenie Komisji Rolnictwa

- Komisja Rolnictwa zatwierdziła plany łowieckie, o których rozmawialiśmy w trakcie spotkania z przedstawicielami kół łowieckich. Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego na okres od 1 kwietnia do 31 marca, po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz właściwej Izby Rolniczej i podlega zatwierdzeniu przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. Informacje zawarte w rocznych planach polowań dotyczyły szacowanej liczebności występujących zwierząt łownych na poszczególnych obwodach łowieckich. Uczestnicy komisji zwrócili także uwagę na problemy związane ze szkodami łowieckimi, które odnotowywane są na terenie sołectw – mówi Marta Jarosz z Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie.

posiedzenie Komisji Rolnictwa

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Referatu Rozwoju UM Żarów