Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Wsparcie dla producentów pszenicy lub...

  Rozwój wsi i Rolnictwo

Droga w kierunku Pożarzyska
25-05-2023

Wsparcie dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. termin składania wniosków o pomoc upływa 31 maja 2023 r.;
  2. sprzedaż pszenicy lub kukurydzy musiała nastąpić w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.

Pozostałe zasady nie zmieniły się. Zatem dokumenty można składać w biurach powiatowych Agencji. Można to zrobić:

  • bezpośrednio w kancelarii;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w wyznaczonym terminie (czyli od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r.). Co istotne, te zboża musiały zostać sprzedane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

  1. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo;
  3. w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;
  4. w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dotychczas rolnicy złożyli nieco ponad 21 tys. wniosków, najwięcej w województwie lubelskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy--wnioski-do-31-maja-termin-sprzedazy-od-1-grudnia-2022-r-do-14-kwietnia-2023-r

Informacja: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa