Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Sołtysi Kalna i Gołaszyc wybrani

  Sprawy Wsi

Uczestnicy spotkania
27-03-2019

Sołtysi Kalna i Gołaszyc wybrani

Mieszkańcy kolejnych wsi wybrali sołtysów. We wtorek, 26 marca odbyły się zebrania wiejskie w Kalnie i Gołaszycach, podczas których wybrani zostali sołtysi i Rada Sołecka na nadchodzącą pięcioletnią kadencję.

Kandydatem we wsi Kalno wytypowanym na sołtysa przez mieszkańców był Andrzej Rachwał, który uzyskał największą liczbę głosów i został sołtysem wsi Kalno. Następnie mieszkańcy Kalna zadecydowali na zebraniu wiejskim, że skład Rady Sołeckiej będzie wynosił 9 osób i po przeprowadzeniu wyborów do Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby: Marcel Domagała, Aniela Słowik, Józef Bykowski, Marzena Korotkiewicz, Edyta Malesza, Maciej Zięba, Anita Denes-Ziemkiewicz, Zofia Kusio, Remigiusz Kowalski. Spośród członków Rady Sołeckiej jednogłośnie wytypowana została Przewodnicząca Rady Sołeckiej, którą została Edyta Malesza.

W wsi Gołaszyce również na stanowisku sołtysa pozostała dotychczasowa sołtys Jolanta Urbanik, która jako jedyna kandydatka uzyskała największą liczbę głosów. Mieszkańcy Gołaszyc zadecydowali na zebraniu wiejskim, że skład Rady Sołeckiej będzie wynosił 5 osób. Po przeprowadzeniu wyborów do Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby: Mariusz Góra, Arkadiusz Kuliczkowski, Paulina Różańska, Monika Niepsuj, Renata Warchała, a na Przewodniczącą Rady Soleckiej jednogłośnie wybrana została Paulina Różańska.

Nowo wybrani sołtysi na zebraniu wiejskim złożyli podziękowania mieszkańcom wsi. Zapowiedzieli także, że liczą na pomoc nie tylko nowej Rady Sołeckiej, ale również wszystkich pozostałych mieszkańców miejscowości. Gratulujemy wygranych wyborów i życzymy realizacji dalszych zamierzeń w pracy na rzecz wsi i jej mieszkańców.

Magdalena Pawlik