Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Rozwój wsi i Rolnictwo Sprawy Wsi Sołtysi Bukowa, Marcinowiczek i...

  Sprawy Wsi

Osoby wrzucajace głosy do urn
28-03-2019

Sołtysi Bukowa, Marcinowiczek i Pożarzyska wybrani

Na terenie gminy Żarów trwają zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wsi wybierają sołtysów i Rady Sołeckie na nadchodzącą pięcioletnią kadencję. W środę, 27 marca swoich reprezentantów wybierali mieszkańcy Marcinowiczek, Pożarzyska i Bukowa.

W Marcinowiczkach kandydatem na sołtysa wytypowanym przez mieszkańców był Eugeniusz Bernatowicz, który zgodnie z wolą uczestników zebrania został sołtysem wsi na kolejną kadencję. Mieszkańcy zadecydowali także, że Rada Sołecka będzie składać się z 3 osób. W wyniku przeprowadzenia wyborów do Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby: Stanisław Bezegłów, Dorota Koczur, Wioletta Bernatowicz. Jednogłośnie przewodniczącym Rady Sołeckiej został Stanisław Bezegłów.

Wybory sołeckie zostały przeprowadzone także w Pożarzysku, gdzie wytypowanym kandydatem na sołtysa był Łukasz Brańka. Uzyskał on największą liczbę głosów i ponownie został sołtysem Pożarzyska. Na zebraniu wiejskim przeprowadzone zostały również wybory do Rady Sołeckiej. Mieszkańcy zadecydowali, że składać się będzie ona z 5 osób. Decyzją mieszkańców do Rady Sołeckiej wybrano następujące osoby: Marcin Żegliński, Sebastian Cieślak, Kamila Cieślak, Dorota Warchoł, Piotr Pawlicki. Na przewodniczącego Rady Sołeckiej jednogłośnie mieszkańcy wybrali Piotra Pawlickiego.

Sołtysa i Radę Sołecką wybierali także na wczorajszym zebraniu wiejskim mieszkańcy Bukowa. Kandydatem wytypowanym na sołtysa został Jakub Chrebela, który otrzymał największą ilość głosów i został sołtysem Bukowa. Zastąpił on dotychczas urzędującego sołtysa Henryka Rycerza, który nie kandydował już w tych wyborach sołeckich. Mieszkańcy zadecydowali, że Rada Sołecka składać się będzie z 7 osób. Zostały przeprowadzone wybory i w Radzie Sołeckiej zasiadają: Anna Statnik, Mariusz Surnik, Paweł Zawadzki, Beata Chrebela, Michał Gadzicki, Jędrzej Pereduń, Witold Adamski. Na Przewodniczącego Rady Sołeckiej mieszkańcy jednogłośnie wybrali Pawła Zawadzkiego.

Wybrani na nową kadencję sołtysi złożyli podziękowania mieszkańcom wsi i podkreślili, że liczą na owocną współpracę, wsparcie i pomoc.

Wszystkim wybranym sołtysom składamy gratulacje i życzymy wielu sukcesów, udanej współpracy z mieszkańcami oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Magdalena Pawlik